Zo ziet een restitutienota eruit

Bekijk wat allemaal op een restitutienota voor wijkverpleging moet staan. Als u alle gegevens die wij nodig hebben op uw nota zet, dan kunnen wij de nota in 1 keer goed afhandelen.

Wilt u deze gegevens op uw nota zetten?

Gegevens zorgaanbieder

 • Naam praktijk
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaatsnaam
 • Telefoonnummer
 • IBAN bankrekening
 • AGB-code zorgaanbieder

Gegevens geadresseerde

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaatsnaam

Gegevens factuur

 • Factuurnummer
 • Factuurdatum (mag niet in de toekomst liggen, moet op of na de einddatum van de behandelperiode liggen)

Gegevens patiënt 

 • Naam verzekerde
 • Geboortedatum verzekerde
 • BSN of verzekerdennummer
 • Naam zorgverzekeraar

Gegevens declaratie

 • Begindatum
 • Einddatum
 • Uitvoerder
 • Prestatiecode. U geeft aan of het om persoonlijke verzorging (1000) of verpleging (1002) gaat.
 • Bestede tijd. U moet de tijdseenheid en het aantal vermelden. U heeft 2 mogelijkheden:
  • Eenheid 5 minuten, aantal x eenheden.
  • Eenheid uur, aantal x uur en evt. x minuten.
 • Bedrag (€) per prestatiecode.
 • Totaalbedrag (De optelsom moet kloppen).

Optionele gegevens die van belang zijn voor u als zorgaanbieder

Bijvoorbeeld:

 • KvK nummer praktijk
 • debiteurnummer
 • uiterste betaaldatum
 • betalingsvoorwaarden.

Leg de toestemmingsbrief naast uw factuur

 • Zet maximaal de toegekende uren op uw factuur aan de klant. In onze toekenningsbrief staan de toegekende uren per week. Declareert u per maand? Bereken dan de uren naar rato.
 • Wij machtigen vaak extra uren voor de indicatiestelling. Declareer die met het aantal eenheden dat daarvoor is toegekend. Maak daarvoor een losse regel op uw factuur met prestatiecode 1002.

Goed om te weten

 • Heeft de machtiging een einddatum halverwege de maand?
  Maak dan een nota tot die datum. Uren na die datum vergoeden wij niet.
 • Heeft de klant 2 opeenvolgende machtigingen?
  Bijvoorbeeld 1 tot en met 15 januari en 1 vanaf 16 januari? Maak dan 2 nota's. Eén voor de zorg tot en met 15 januari en 1 voor de zorg vanaf 16 januari. U mag de nota ook splitsen in 2 delen. Vermeld dan op beide delen alle verplichte gegevens declaratie zoals hierboven beschreven.

Voorbeeld restitutienota

Een voorbeeld van een volledige restitutienota vindt u op Vektis. Zoek daar het document ‘restitutienota’. Aan het eind van het document staat een voorbeeldfactuur inclusief opmaak.

Hoe declareert u als de patiënt komt te overlijden?

U stuurt de nota naar de nabestaanden. U kunt helaas ook bij overlijden niet rechtstreeks bij ons declareren.

Veel voorkomende afwijzingen

Dit zijn veel voorkomende afwijzingen die uw patiënt op het declaratieoverzicht kan zien.

 • Machtiging maximaal aantal xxx bereikt.
  De machtiging is volledig verbruikt. Alle eenheden zijn op.

 • Wij vergoeden deze zorg alleen met een machtiging van ons. Heeft u al een aanvraag gedaan? Dan krijgt u bericht van ons.
  • Er is geen machtiging gevonden voor de declaratie. Is de machtiging wel aangevraagd? Dan is deze nog in behandeling. Na toekenning kan de nota opnieuw ingediend worden.
  • Hebben wij de machtiging al toegekend? Mogelijk komt de prestatie, zorgverlener of behandelperiode niet overeen met de gegevens in de toegekende machtiging. Oplossing: leg de toegekende machtiging naast uw factuur om te ontdekken wat er afwijkt.