Wijkverpleging tijdens eerstelijnsverblijf

Gewone verpleging tijdens eerstelijnsverblijf valt onder bekostiging voor verblijf. Deze verpleging mag niet als wijkverpleging worden gedeclareerd. Wij controleren vooraf op deze dubbele bekostiging. Declareren wijkverpleging en eerstelijnsverblijf voor dezelfde periode? Dan wijzen wij de laatst binnengekomen declaratie af. Alleen op de dag van opname of ontslag mag er door beide gedeclareerd worden.

Soms is wijkverpleging tijdens eerstelijnsverblijf toegestaan

Volgens de NZa is het toegestaan als er sprake is van directe zorgverlening. Hieronder wordt begrepen coördinatie, indicatiestelling en (warme) overdracht bij ontslag van de cliënt (terwijl de cliënt dus nog ergens anders verblijft).

Is er sprake van directe wijkverpleegkundige zorgverlening tijdens eerstelijnsverblijf?

Vul dan onderstaand formulier in. Doet u dit voorafgaand aan uw declaratie? Dan voorkomt u mogelijk een onnodige afwijzing.

sfsprod650_one1
U heeft nog zorgverzekeraar gekozen
U heeft nog geen voorletters ingevuld
  U heeft nog geen achternaam ingevuld
   U heeft nog geen geboortedatum ingevuld
    U heeft nog geen (geldig) relatienummer ingevuld
     Is het eerstelijnsverblijf beƫindigd?*
     U heeft nog geen keuze gemaakt
     U heeft nog geen begindatum ingevuld