2 behandelingen oefentherapie op 1 dag

In de beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie staat welke prestaties u op 1 dag mag declareren en welke niet. Wij houden ons aan deze beleidsregel.

Uitgangspunt: 1 prestatie per cliënt per dag

De NZa beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie, artikel 5 zegt het volgende: ‘Per dag kan per patiënt 1 prestatie in rekening gebracht worden.’

Voor sommige aandoeningen mag u een lange zitting declareren

U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen bij ons. De lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. De aandoening(en) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de behandeling in een individuele zitting uit te voeren. Het gaat om de volgende specifieke aandoeningen:

  • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);
  • cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident;
  • neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS);
  • ziekte van Parkinson na diagnosestelling.

Daarnaast mag u de lange zitting als onderdeel van de zorgverlening in het kader van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp) in rekening brengen. Aanvullende voorwaarden hierbij zijn dat de zorgverlening is voorgeschreven door de regiebehandelaar van de gzsp en dat de zorgverlening onderdeel uitmaakt van het behandelplan gzsp.

Soms wel toestemming voor 2 behandelingen oefentherapie op 1 dag

In Artikel 5 van de NZA beleidsregel staan 2 uitzonderingen. In deze situaties zijn 2 behandelingen op 1 dag wel toegestaan:

  • Indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op 1 dag, gesteld door een arts of de regiebehandelaar in het kader van de gzsp.
  • Wanneer een patiënt 1 of meerdere zorgvragen heeft, waaruit verschillende behandeltrajecten met een bij het behandeltraject behorend behandelplan voortvloeien.

Verzoek om toestemming

sfsprod631_one1
Zorgsoort*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Voor welke situatie wilt u 2 behandelingen op 1 dag aanvragen?*
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen onderbouwing ingevuld