Aanvraag machtiging polysomnografie

Heeft u geen overeenkomst met ons afgesloten? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 een polysomnografie (psg) bij de diagnostiek van slaapstoornissen vooraf bij ons aanvragen. Via dit formulier kunt u uw aanvraag doen.
a575b50c05ed499f9c2d44183e037e4a_inp2
We nemen de aanvraag alleen in behandeling als de verplichte velden correct en volledig zijn ingevuld.
U heeft nog geen voorletters ingevuld
  U heeft nog geen achternaam ingevuld
   Het relatienummer vindt u op uw zorgpas, polisblad of brieven die u van ons ontvangt. Ook staat dit nummer in de Mijn-omgeving en in de app.U heeft nog geen (geldig) relatienummer ingevuld
   U heeft nog geen (geldige) geboortedatum ingevuld
   U heeft nog geen keuze gemaakt
   U heeft nog geen datum ingevuld
    Wat is de declaratiecode?*
    U heeft nog geen keuze gemaakt
    Is er een verdenking op OSA bij de verzekerde?*
    U heeft nog geen keuze gemaakt
    Is er (ook) verdenking op een andere slaapstoornis dan OSA?*
    U heeft nog geen keuze gemaakt
    U heeft nog geen toelichting ingevuld
     U heeft nog geen toelichting ingevuld
      Is verzekerde voor gerelateerde nevendiagnoses onder behandeling van een of meerdere specialisten?*
      U heeft nog geen keuze gemaakt
      Let op: zonder onderstaande bijlagen kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen!

      • Uitslag Polygrafie(PG) wanneer de indicatie is dat er sprake is van discrepantie klachten en uitslag PG test
      • Verwijsbrief
      U heeft nog geen bijlage toegevoegd