Over mantelzorgvervanging

Een mantelzorger zorgt onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke of gehandicapte uit zijn of haar directe sociale omgeving. En dat voor tenminste 3 maanden achter elkaar en meer dan 8 uur per week. Dat kan voor mantelzorgers soms teveel zijn en is er structurele hulp nodig. De Zorgcoach beoordeelt dan of mantelzorgvervanging ingezet kan worden.

Mantelzorgvervanging voor als de mantelzorger er niet is

Mantelzorg kan intensief zijn. En kan leiden tot uitval van de mantelzorger door overbelasting. Dan vergoeden wij uit sommige aanvullende verzekeringen de kosten voor vervangende mantelzorg. Deze mantelzorgvervanging is bedoeld om mantelzorgers maximaal 3 aaneengesloten maanden te ontlasten. Ook hebben zij in deze periode de tijd om structurele zorg en ondersteuning te regelen. Zoals extra (thuis)zorg of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor degene die zorg of ondersteuning nodig heeft. De vergoeding van mantelzorgvervanging is er voor de mantelzorgers zelf.

Mantelzorgvervanging, zo regelen we dat!

De Zorgcoach van Zilveren Kruis bepaalt of mantelzorgvervanging ingezet kan worden. Zij bespreekt samen met de mantelzorger of en welke zorgtaken van de mantelzorger vervangen kunnen worden. De Zorgcoach bespreekt of:

  • er sprake is van mantelzorg,
  • welke hulp er nodig is en
  • voor hoelang (aantal uren) deze hulp nodig is, binnen de maximale periode van 3 aaneengesloten maanden.

De toegekende uren moeten ingezet worden voor deze afgesproken taken. U kunt als aanbieder hier zelf geen toezeggingen over doen. Daarnaast kan de maximale periode van 3 maanden mantelzorgvervanging niet verlengd worden. Ook niet als er (nog) geen structurele oplossing gevonden is.

U start uw dienstverlening na akkoord van de Zorgcoach

Dat mag alleen als u een contract heeft met Zilveren Kruis. Soms heeft de klant nog geen keuze gemaakt. Hij kan dan bellen met de Zorgcoach om de keuze door te geven. Daarna neemt de Zorgcoach contact met u op. Krijgt u via de klant zelf het akkoord door? Dan mag u deze alleen in behandeling nemen als de klant dit akkoord naar u toe mailt en daarbij de Zorgcoach in cc meeneemt. 

De Zorgcoach denkt ook mee in structurele oplossingen

En adviseert mantelzorgers in het regelen daarvan. Verzekerden mogen ook een Mantelzorgmakelaar inschakelen die ingeschreven staat bij de BMZM (Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars). De vergoedingen hiervoor zijn wel beperkt.

Vraag en antwoord

Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Wij krijgen wel signalen dat sommige meer dan een maand moeten wachten op mantelzorgondersteuning. Dit is natuurlijk niet wenselijk voor de klant, die vaak al overbelast is. Wilt u daarom de ondersteuningsvraag bij ons terugleggen als u de start van de dienstverlening niet binnen 2 weken kunt garanderen?

De afgesproken tarieven zijn inclusief reiskosten. Die kunt u dus niet apart declareren.

Nee, dat mag niet. Mantelzorgvervanging is juist bedoeld om de mantelzorger de ruimte te geven om structurele zorg en ondersteuning te regelen. Is de mantelzorgvervanger aanwezig? Dan is de mantelzorger er juist niet.