Verbandmiddelen

Verbandmiddelen zijn onder andere bedoeld om langdurige infecties of wonden schoon te maken en af te dekken. In het geval van hulpmiddelen ter behandeling van functies in de huid is sprake van:
 • Een complexe wond, of een hoog risico daarop of
 • Ernstige littekens of
 • Een chronische huidaandoening

Hulpmiddelen bij complexe wondzorg:

 • Verbandhulpmiddelen: productgroep VB
 • Compressiehulpmiddelen: productgroep CO
 • Stoma-materialen t.b.v. fistelverzorging:  productgroep ST
 • Kathetermateriaal t.b.v. wondspoeling: productgroep CA
 • Onderleggers: productgroep IK

Hulpmiddelen bij compressiezorg niet zijnde wondzorg en TEK:

 • Productgroep CO
 • Injectiematerialen: productgroep IN
 • Oogpleisters bij de behandeling van amblyopie: productgroep DI

De verwijzing in de overeenkomst verbandhulpmiddelen naar het Zilveren Kruis verantwoordingsformulier is niet van toepassing

Zilveren Kruis volgt de afspraken zoals die gemaakt zijn in het kader van Minder lasten meer zorg. Huisartsen kunnen verbandmiddelen voor langdurige wondzorg voorschrijven zonder een aanvullend formulier. Het recept volstaat. Overige aanvragers maken gebruik van het ZN aanvraagformulier voor verbandhulpmiddelen. Het gezamenlijk formulier is bedoeld om de administratieve lastendruk te verlagen. Het aanvraagproces wordt eenduidiger omdat er nog slechts één formulier gehanteerd wordt i.p.v. verschillende formulieren per zorgverzekeraar.

Documenten

Veelgestelde vragen

Nee, indien er uitsluitend compressiezorg geïndiceerd is. Ja, indien de inzet van compressiehulpmiddelen samen gaat met de inzet van verbandhulpmiddelen in de langdurige behandeling van een complexe wond; de wondbehandeling geldt dan als primaire indicatie.

 
Leveranciers en apotheken stellen Zilveren Kruis regelmatig de vraag of een specifiek voorgeschreven verband- of compressiehulpmiddel vergoed wordt.

Raadpleeg de Z-index: In de eerste plaats is de maandelijkse update van Z-index leidend. In zowel de productgroep VB als CO zijn alle hulpmiddelen voorzien van de code “H” (medisch hulpmiddel en komt voor vergoeding in aanmerking) of de code “N” (geen medisch hulpmiddel, geen vergoeding). Het is belangrijk de maandelijkse updates van Z-index tijdig te installeren in het informatiesysteem van bedrijf of apotheek.

Contractafspraken: In de tweede plaats is het van belangrijk de contractvoorwaarden goed te lezen. Soms worden producten wel vergoed, maar zijn deze bij gespecialiseerde leveranciers ingekocht.

Zie ook de informatie bij Downloads - Verbandhulpmiddelen

Er is aanspraak op vergoeding van verbandhulpmiddelen indien er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige behandeling, langer dan 14 tot 21 dagen, met verbandhulpmiddelen is aangewezen (CVZ standpunt 29-09-2009).

Bij mensen met een korte levensverwachting, de terminale zorgfase, kunnen complexe wonden ontstaan, of zijn complexe wonden aanwezig. De zorgverzekeraars zijn van mening dat de noodzakelijke wondzorg in deze levensfase verzekerde zorg is en de strikte handhaving van de termijn van 14 tot 21 dagen niet opportuun is. Belangrijk is het juiste verbandtype te kiezen passend bij de zorgvraag en een beperkte hoeveelheid product per levering.

Onder ernstig littekenweefsel wordt verstaan een litteken wat nabehandeling vereist na genezing van een complexe wond zoals gedefinieerd in de toelichting op het ZN-aanvraagformulier. Voorwaarde is dat het litteken aantoonbare functiestoornis of verminking geeft en conservatieve therapie onvoldoende resultaat oplevert.

Verbandmiddelen ten behoeve van littekenbehandeling met een cosmetisch doel zijn uitgesloten van vergoeding. Te denken valt aan:

 • Hypertrofische littekens: deze littekens worden gekenmerkt door een fel rode kleur, zijn dik en stug, komen boven het huidniveau uit en veroorzaken vaak jeuk en pijn. Het litteken beperkt zich tot de oorspronkelijke wondrand.
 • Keloïd littekens: het voornaamste kenmerk van een keloïd litteken is dat dit type litteken buiten de oorspronkelijke wondrand groeit. Bovendien kan het litteken felrood tot paars kleuren. Keloïd verdwijnt niet spontaan en geeft vaak jeuk.
 • Atrofische littekens: deze littekens vertonen een atrofisch aspect. Het littekenweefsel is dun, droog, zacht en fijnrimpelig.
 • Scleroserend littekens: door pathologische veranderingen in het bindweefsel kan een litteken ook gaan scleroseren. Het litteken wordt dan hard, dik en moeilijk plooibaar.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.30 - 17.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61