Incontinentiemateriaal

Informatie voor apotheken en medisch speciaalzaken over absorberende verbanden, zoals inleggers en pants. En over afvoerend materiaal, zoals catheters en urineopvangzakken. 

Documenten

Veelgestelde vragen

Het is voor ons niet mogelijk een specifiek materiaal aan te geven, omdat wij niet de beoordeling kunnen doen welk materiaal het best past bij de cliënt. U kunt op de Z-index wel zoeken naar specifieke middelen (met de codes IK) welke voor vergoeding in aanmerking komen. U kiest zelf welk materiaal bij welk profiel wordt ingezet.

Het dagtarief is gebaseerd op patiëntprofielen, met bijbehorende kenmerken. Per profiel is een richtlijn voor gebruik vastgesteld. De aantallen verschillen per profiel.

Wanneer een verzekerde aangeeft meer materialen nodig te hebben, dan kunt u het volgende onderzoeken:

  • Worden ze op de juiste manier gebruikt? Zo niet, dan kunnen extra instructies wellicht bijdragen aan een juist gebruik, waardoor de verzekerde met minder materialen toe kan.
  • Is er een wijziging in indicatie en/of omstandigheden? Zo ja, dan kan het zijn dat de verzekerde nu in een ander patiëntprofiel valt en dus inderdaad meer materialen nodig heeft.
  • Zijn de juiste materialen ingezet? Van een ander materiaal hoeft de verzekerde mogelijk minder stuks per dag te gebruiken, door bijvoorbeeld een hoger absorptievermogen of een betere pasvorm.

De patiëntprofielen zijn zorgvuldig opgesteld. Wij gaan er vanuit dat iedereen een goede plek kan krijgen in deze profielen. Leveren bovengenoemde punten geen oplossing op, dan moet u toch meer leveren dan de richtlijn voor hetzelfde dagtarief.

Nee, er mag niet door de verzekerde worden bijbetaald. U ontvangt een dagprijs per verzekerde. Voor die prijs dient u de patiënt te voorzien van incontinentiemateriaal, passend bij het continentieprobleem. Deze materialen vallen onder de verzekerde zorg uit de basisverzekering.

Wij verwachten van de verzekerde dat hij/zij voldoende materiaal meeneemt. Wanneer iemand desondanks toch materiaal komt ophalen zal verzekerde u moeten betalen. Verzekerde kan de nota vervolgens bij Zilveren Kruis indienen. U kunt geen dagtarief declareren omdat een verzekerde al bij een andere leverancier in een profiel is ingedeeld en een dagtarief declareert.

Er mag voor maximaal 2 maanden voorraad worden geleverd en daarmee 2 maanden dagtarief worden gedeclareerd. Voor de resterende periode zal op het verblijf- c.q. vakantieadres materiaal gehaald moeten worden. De vergoeding buitenland is dan voor de verzekerde van toepassing.

De Z-index wordt gevuld door fabrikanten waarbij zij zelf de vergoeding-status en de prijs aangeven. Artikelen op de Z-index komen niet automatisch voor vergoeding in aanmerking. Zilveren Kruis beoordeelt alle artikelen. Zo kijken wij onder andere naar de stand van de wetenschap en de praktijk.

Controleer het ZI-nummer op de actuele lijst met de Clusterindeling cathethers. (Downloads > Incontinentiemateriaal)

Als er in het contract geen volumes/maximale aantallen genoemd worden dan dient er ten alle tijden doelmatig geleverd te worden: niet te veel en ook niet te weinig (zinnig en zuinig).

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.30 - 17.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61