Formulariumgericht voorschrijven

Sinds 2018 wordt u beoordeeld volgens het formulariumgericht voorschrijven (FGV). De afgelopen jaren is een landelijke stuurgroep op zoek gegaan naar een nieuwe methode doelmatig voorschrijven, die leidt meer inzicht in de behaalde resultaten en tot minder vragen. In deze stuurgroep werken LHV, Nivel en de verzekeraars met elkaar samen om het FGV vorm te geven en door te ontwikkelen. Momenteel wordt u nog beoordeeld op één indicator waarbij wordt gemeten hoe vaak u bij nieuwe patiënten een geneesmiddel voorschrijft uit het door de u gehanteerde formularium.

Uw definitieve score met tarief

U ontvangt 12 mei 2021 van ons uw definitieve score met tarief. Wij sturen uw gegevens automatisch door naar de andere verzekeraars, hier hoeft u niks voor te doen. Het tarief dat u van ons ontvangt staat vast, er is dan ook geen algemene coulanceregeling waar u gebruik van kunt maken.

Meer informatie over de totstandkoming van uw score en tarief leest u in onderstaand document.

Bekijk de afkapwaardes per formularium (pdf)

Meestgestelde vragen

Ja, u kunt een overzicht eerste voorschriften niet conform formularium uitdraaien met Digitalis. Heeft u Medicom? Dan kunt u via het u bekende portaal een verzoek indienen bij Pharmapartners om u deze cijfers te verstrekken. Als u dit overzicht gebruikt, dan krijgt u een indruk hoe uw werkwijze zich verhoudt ten opzichte van het formularium. Wij raden u aan dit goed te bestuderen, voordat u hierover in contact treedt met ons.

Dit kan alleen wanneer u op basis van het overzicht ‘eerste voorschriften niet conform formularium’ uit uw HIS kunt aantonen dat u een afwijkende patiëntenpopulatie heeft. Wanneer dit een belangrijke rol in uw score speelt, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken en nemen wij een herbeoordeling in overweging.

De effecten naar aanleiding van reizigersmedicatie (en de niet-leverbare producten) zullen van invloed zijn op de scores van alle huisartsen. Daardoor zullen ze waarschijnlijk niet voor verschillen tussen huisartsen onderling zorgen. De effecten van deze middelen op de daadwerkelijke score is klein. Vaccinaties voor bijvoorbeeld meningokokken en influenza werd vooraf al voorzien dat die wel van grote invloed zouden zijn, daarom zijn deze buiten de bepaling gelaten. Gemiddeld genomen zal dit dus geen effect hebben op uw totaalscore.

U vindt veel informatie over formulariumgericht voorschrijven op de website van de LHV. Heeft u hierover nog specifieke vragen dan kunt altijd contact met ons opnemen.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61