Formulariumgericht voorschrijven

Sinds 2018 wordt u beoordeeld volgens het formulariumgericht voorschrijven (FGV). De afgelopen jaren is een landelijke stuurgroep op zoek gegaan naar een nieuwe methode doelmatig voorschrijven, die leidt meer inzicht in de behaalde resultaten en tot minder vragen. In deze stuurgroep werken LHV, Nivel en de verzekeraars met elkaar samen om het FGV vorm te geven en door te ontwikkelen.

Formulariumgericht voorschrijven stopt vanaf 2024 in de huidige vorm

Uw definitieve score met tarief

U ontvangt in het 2e kwartaal van 2023 uw definitieve score met tarief. Wij sturen uw gegevens automatisch door naar de andere verzekeraars, hier hoeft u niks voor te doen. Het tarief dat u van ons ontvangt staat vast, er is dan ook geen algemene coulanceregeling waar u gebruik van kunt maken.

Lees de toelichting Formulariumgericht voorschrijven 2022

Bekijk de meest gestelde vragen over FGV (pdf)

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.