Eerstelijnsdiagnostiek (ELD)

Zilveren Kruis hanteert voor 2022-2023 een selectief inkoopbeleid voor eerstelijnsdiagnostiek in de regio’s waar zij de grootste zorgverzekeraar is. Dit nieuwe inkoopbeleid geldt voor drie specialismen binnen eerstelijnsdiagnostiek: klinische chemie, microbiologie en pathologie. De overige specialismen (beeldvorming- en functiediagnostiek) en alle specialismen in de regio’s waar Zilveren Kruis niet de grootste zorgverzekeraar is worden volgens reguliere inkoop ingekocht.

Meer over eerstelijnsdiagnostiek

Wij vragen u om verzekerden gericht door te verwijzen

Vanaf 2022 vragen wij huisartsen verzekerden bij Zilveren Kruis en de bijbehorende labels FBTO, Pro Life en Interpolis in onze kernregio’s door te verwijzen naar de door ons geselecteerde aanbieders. Wij zullen zowel verzekerden als huisartsen eind 2021 nog gericht informeren over de nieuwe aanbieders in de kernregio’s per 2022 om gerichte doorverwijzing mogelijk te maken.

Wij houden bij de selectie van aanbieders o.a. rekening met de belangen van aanvragers

Aanvragers van eerstelijnsdiagnostiek, meestal huisartsen, zijn een belangrijke schakel in deze zorg. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van de geselecteerde aanbieder zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van o.a. huisartsen. Vandaar dat wij bij het selecteren van aanbieders voor onze marktleidersregio’s rekening houden met de belangen van huisartsen. Zo vragen wij naar bestaande afspraken die een aanbieder heeft met huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners. Wanneer wij een aanbieder hebben geselecteerd, vragen wij deze aanbieder om zijn plannen te concretiseren, de haalbaarheid hiervan voor patiënten en aanvragers te onderbouwen en uiteindelijk goede afspraken te maken met o.a. huisartsen over het behoud van goede toegankelijkheid en kwaliteit van service.

Vragen & antwoorden

Wij hechten belang aan de haalbaarheid van ons inkoopbeleid voor huisartsen. Vandaar dat wij in de maanden voorafgaand aan het selectieve inkooptraject met veel partijen hebben gesproken. Zowel met individuele huisartsen, met huisartsenpraktijken en met  brancheorganisaties. Ook worden de aanbiedingen van aanbieders beoordeeld op criteria die van belang zijn voor huisartsen.

Wij vragen huisartsen om verzekerden bij Zilveren Kruis vanaf 2022 door te verwijzen naar de door ons geselecteerde aanbieders voor eerstelijnsdiagnostiek in onze kernregio’s. Dat kan voor u als huisarts betekenen dat u verzekerden bij Zilveren Kruis moet doorverwijzen naar een andere aanbieder dan u tot dat moment gebruikt. Om onnodige administratieve lasten te beperken vragen wij geselecteerde aanbieders afspraken met u te maken. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de geselecteerde aanbieder.

Wanneer de geselecteerde aanbieders voor eerstelijnsdiagnostiek bekend zijn, komt dit op de zorgzoeker van Zilveren Kruis te staan. Daarnaast worden O&I-organisaties geïnformeerd over de uitkomst van de selectieve inkoopprocedure.

Het nieuwe inkoopbeleid van eerstelijnsdiagnostiek leidt tot voordelen voor u als huisarts en voor uw patiënten. Hierbij kunt u denken aan het digitaal aanvragen van betrouwbare eerstelijnsdiagnostiek van hoge kwaliteit. Ook komen uitslagen sneller digitaal beschikbaar voor zowel u als huisarts als ook voor uw patiënt. Daarnaast vragen wij geselecteerde aanbieders om Service Levels Agreements (SLA’s) af te sluiten met u als huisartsen waarin kwaliteitsafspraken worden vastgelegd. Dit bevordert de samenwerking tussen aanbieders en huisartsen.