Nieuwbrief augustus 2022

In dit nieuwsoverzicht voor huisartsen leest u het laatste nieuws en achtergrondinformatie over actuele onderwerpen.

Over de volgende onderwerpen kunt u lezen in deze nieuwsbrief

  • Uitkomsten van de gesprekken en enquête voor de toekomstvisie huisartsenzorg in 2030
  • Formularium gericht voorschrijven stopt vanaf 2024 (in plaats van 2023).
  • Per 4 augustus komt een coronatest, afgenomen door de huisarts, ten laste van het eigen risico.
  • De tarievenlijst 2023 is uiterlijk 1 september voor u beschikbaar.
  • Het maximum aantal verrichtingen voor het zwachtelen is vervallen.
  • Informatie over de geldigheidsduur van een verwijzing hebben we verduidelijkt.

Uitkomsten gesprekken en enquête toekomstvisie huisartsenzorg in 2030

Zilveren Kruis werkt aan een toekomstvisie voor de huisartsenzorg in 2030. Deze visie stellen we op in co-creatie met zoveel mogelijk input vanuit het veld. We spraken bijvoorbeeld met regio-organisaties en hielden een enquête onder 300 huisartsen. In de enquête vroegen we naar de meest relevante problemen en de oplossingsrichtingen. We zijn blij dat zoveel huisartsen de moeite hebben genomen om met ons mee te denken.

De belangrijkste punten uit de gesprekken en de enquête zijn:

  • Het personeelstekort, de toenemende (stille) substitutie vanuit de 2e lijn en het dalende animo om praktijkhouder te worden zien veel huisartsen als de grootste obstakels voor toekomstbestendige huisartsenzorg in 2030.
  • De mogelijke oplossingsrichtingen die het meest worden genoemd zijn het verminderen van de ANW-last, het verruimen van de bekostiging (meer budget en meer flexibiliteit) en het verminderen van substitutie. Ook werd vaak genoemd dat huisartsen meer tijd voor de patiënt willen.

We gaan deze uitkomsten in samenspraak met huisartsen en regio-organisaties verder uitdiepen. In de komende maanden organiseren we daarom weer meerdere consultaties om uw waardevolle input op te halen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Formulariumgericht voorschrijven stopt vanaf 2024

Via onze website hebben we gecommuniceerd dat formulariumgericht voorschrijven (FGV) per 1 januari 2023 stopt in de huidige vorm. Bij nader inzien kiezen we ervoor om de lopende tweejarige overeenkomst (2022-2023) op dit punt te respecteren en niet tussentijds te wijzigen. Om die reden loopt FGV toch in de huidige vorm door in 2023. Het jaar 2023 is daarmee definitief het laatste jaar voor FGV.

Vanaf 2024 komt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe prestatie waarin het faciliteren van de samenwerking tussen apotheker en huisartsen centraal zal staan. We zijn momenteel bezig met de uitwerking en communiceren daarover later dit jaar.

Per 4 augustus komt een coronatest, afgenomen door de huisarts, ten laste van het eigen risico

Tot en met 3 augustus 2022 werd de laboratoriumdiagnostiek voor een coronatest die door de huisarts wordt afgenomen, vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). Deze test ging niet ten koste van het eigen risico en werd dus altijd vergoed voor de patiënt. Per 4 augustus 2022 is deze regeling stopgezet. Vanaf dan komt een coronatest die u als huisarts uitvoert wel ten laste van het eigen risico. Wilt u uw patiënt hierover alstublieft informeren?

De tarievenlijst 2023 is uiterlijk 1 september voor u beschikbaar

We indexeren alle tarieven en volgen dezelfde systematiek als de afgelopen jaren. In de tarievenlijst 2023 volgen we voor segment 1 de NZa maximum tarieven. Deze zijn gemiddeld geïndexeerd met 4,86%. Dit indexatiecijfer geldt ook voor segment 3 en buiten segment. Ook voor segment 2 is de NZa systematiek het uitgangspunt, deze tarieven worden uiteindelijk vastgesteld in de regionale onderhandelingen.

Uiterlijk 1 september vindt u de tarievenlijst vinden op de pagina ‘Beleid en contract’ op onze zorgaanbieders website van huisartsenzorg.

Het maximum aantal verrichtingen voor het zwachtelen is vervallen

Naar aanleiding van meerdere vragen uit het veld is besloten om het maximum van 11 keer zwachtelen per patiënt per jaar los te laten. Een patiënt heeft niet altijd voldoende aan 11 keer zwachtelen en de wijkverpleging heeft niet altijd voldoende capaciteit om deze zorg te verlenen. We vinden het belangrijk dat onze verzekerden zorg zo dicht mogelijk bij huis kunnen ontvangen. Daarom kunt u de zorg vanaf nu ook na de 11e ambulante compressietherapie declareren.

Informatie over geldigheidsduur verwijzing is verduidelijkt

Een huisarts wees ons er op dat onze informatie over de geldigheidsduur van verwijzingen niet klopte. Onze website vermeldde dat bij patiënten, die vanwege dezelfde zorgvraag onder controle in het ziekenhuis blijven, een nieuwe verwijzing nodig is als de periode tussen de controles langer dan drie jaar is. Deze informatie was verouderd en is ondertussen aangepast.