Het komende jaar kunt u deelnemen aan MTVP

LHV, InEen en Zorgverzekeraars Nederland hebben afgesproken om ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVP) in de komende 12 maanden gefaseerd in te voeren. Hierdoor is er voldoende ruimte om praktijken te begeleiden. De invoering van MTVP vraagt om een inspanning van alle betrokken partijen.

Regio-organisaties hebben de belangrijke taak om dit proces te ondersteunen

Zij coördineren de volgorde van deelnemende praktijken en maken daarvoor gebruik van de methodiek van LHV en InEen. Uw regio-organisatie begeleidt deelnemende praktijken en draagt interventies aan. Dit wordt beschreven in het MTVP-plan waaraan de deelnemende huisartsen zich verbinden.

Zilveren Kruis stimuleert anders werken in de praktijk

De MTVP-gelden zijn noodzakelijk om echt anders te gaan werken. U kunt bijvoorbeeld de samenwerking binnen uw netwerk uitbreiden of uw manier van consultvoering verrijken. Daarnaast mag u het geld gebruiken voor de uitbreiding van de personele capaciteit. Door deze interventies kunt u meer tijd voor uw patiënt creëren.

Het jaartarief is vastgesteld op € 11,84

Dat is het tarief voor de huisartsenpraktijken. Daarnaast is er voor de regio-organisatie een jaartarief van € 0,95 beschikbaar. De tarieven zijn gebaseerd op het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de afspraken die daaruit voortvloeien. Vanaf 1 april 2023 kan elk kwartaal maximaal 25% van de ingeschreven patiënten uit uw regio deelnemen. De deelnemende praktijken kunnen vanaf dat moment het kwartaaltarief van € 2,96 declareren.

In elke regio zijn we inmiddels in gesprek over MTVP

Goed om te merken dat veel regio’s aan de slag willen met MTVP! Voor een spoedige invoering willen we in maart – samen met uw regio-organisatie – het MTVP-plan vaststellen. Voor de deelnemende huisartsen wordt vanaf 1 april de MTVP-afspraak toegevoegd aan de overeenkomst in VECOZO. Daar treffen zij ook een korte omschrijving van de afspraak.

Meer informatie treft u op onze website