Consequenties beleidswijziging hulpmiddelen DISVV 2021

Vanaf 2021 contracteren Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO uitsluitend medisch speciaalzaken voor de levering van hulpmiddelen DISVV. Dit betreft diabetesmateriaal, incontinentiemateriaal, stomamateriaal, verbandmiddelen en drinkvoeding. Door de hulpmiddelen vanaf 2021 uitsluitend in te kopen via medisch speciaalzaken kunnen we de kosten van de zorg beter beheersen, terwijl de kwaliteit gelijk blijft.

Gevolgen voor vergoeding voor verzekerden met een naturapolis

Apotheken en apotheekhoudende huisartsen zijn niet langer voor deze hulpmiddelen gecontracteerd. Dit betekent dat alle verzekerden met een naturapolis ook hun hulpmiddelen via medisch speciaalzaken moeten bestellen willen ze voor 100% vergoeding in aanmerking komen.

Vragen & antwoorden

Meer weten? Via deze vragen en antwoorden (pdf) krijgt u inzicht in de consequenties van deze beleidswijziging voor u. Ga naar hulpmiddelen voor meer over hulpmiddelen DISVV of bekijk de informatie over hulpmiddelen DISVV voor consumenten.