Bestelproces spoedkatheter

We hebben geluisterd naar signalen van huisartsen over ons hulpmiddelenbeleid DISVV (diabeteshulpmiddelen, incontinentiemateriaal, stomavoorzieningen, verbandmiddelen en drink- en sondevoeding).

Uw signalen gebruiken we om te verbeteren

Een van de maatregelen heeft betrekking op het bestelproces voor de huisarts van de katheter voor spoedsituaties. Het staat u vrij waar u de katheter voor een spoedsituatie bestelt: bij een medisch speciaalzaak of bij een lokale apotheek. Vanaf 1 januari 2024 kunt u elke spoedkatheter declareren tegen het kostendekkende vaste tarief van € 45. U krijgt u in dit bericht een toelichting.

De andere verbetermaatregelen vragen meer voorbereidingstijd

Daarover ontvangt u later dit jaar informatie.

U kiest zelf waar u de spoedkatheter bestelt

Bij een medisch speciaalzaak of bij een lokale apotheek. Vanaf 1 januari 2024 kunt u elke spoedkatheter declareren tegen het kostendekkende vaste tarief van € 45. 

Een makkelijker bestelproces spoedkatheter

Vanaf 1 januari 2024 kunt u katheters in spoedsituaties (inclusief toebehoren) declareren tegen het kostendekkende vaste tarief van € 45. U heeft hierover ook informatie ontvangen in de nieuwsbrief aan huisartsen van augustus 2023.

Verschillen tussen spoed en chronisch gebruik

Dit zijn de verschillen tussen plaatsing van een katheter in een spoedsituatie (situatie 1) en chronisch gebruik van katheters (situatie 2).

Situatie 1: katheter bij een spoedsituatie

Bij acute situaties in de eerstelijnszorg is de huisarts vaak degene die opgeroepen wordt en naar de patiënt gaat om een katheter te plaatsen. De katheter in spoedsituaties valt daarmee niet onder de aanspraak (chronische) hulpmiddelenzorg, maar onder de voorraad die de huisarts zelf dient te hebben om direct te kunnen gebruiken wanneer zich een spoedsituatie bij een patiënt voordoet.

Zo declareert u een katheter in een spoedsituatie

Het staat u vrij waar u de katheter voor een spoedsituatie bestelt: bij een medisch speciaalzaak of bij een lokale apotheek. U betaalt de spoedkatheter aan de leverancier. Na het consult en de inzet van de spoedkatheter declareert u naast het consult de katheter volgens de Nza-beleidsregel tegen het vaste tarief van € 45 met prestatiecode 12906. Uiteraard krijgt de verzekerde in zo’n geval geen nota.

Als uw voorraad katheters voor spoedsituaties op is

Ook voor uw eigen voorraad kunt u nieuwe katheters voor spoedsituaties bestellen bij een leverancier naar keuze (bijvoorbeeld een gecontracteerde medisch speciaalzaak of apotheek). Elke geplaatste katheter in een acute situatie kunt u achteraf tegen het vaste tarief van € 45 declareren (dezelfde werkwijze als bijvoorbeeld de declaratie van wondlijm) met prestatiecode 12906.

Uw voorraad katheters aanvullen kan bij een lokale apotheek of via het bestelportaal voor huisartsen op de website van gecontracteerde aanbieders, zoals Alcura, Apotheekzorg, Benu Direct, De Friese Hulpmiddelen Winkel, Eldercare, Hoogland Medical, HulpmiddelenApotheek, Hulpmiddelenbezorgd.nl, Mathot, Medireva, Mediq, Medisofa, Onemed Bosman of Pluripharm Direct.

Situatie 2: katheter in een chronische situatie

Moet uw patiënt langere tijd gebruik maken van een katheter? Dan is er sprake van een chronische situatie in plaats van een spoedsituatie. In een chronische situatie krijgt uw patiënt de katheters vergoed via de Wet Regeling Hulpmiddelen. Bij chronisch gebruik kan de verzekerde de katheters uitsluitend bestellen bij een gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen.

Ook de huisarts of wijkverpleegkundige kan katheters op naam van patiënt bestellen

Deze hulpmiddelen vallen binnen het basispakket. U stelt dan als medisch behandelaar een indicatie. Maakt u hierbij a.u.b. gebruik van het PES+ formulier uit de Module Continentiezorg om de verantwoording uit te schrijven. Dat is een voorwaarde voor de verzekerde om de materialen vergoed te krijgen.

Kiezen voor indicatiecode (B1 a/b/c) voor chronisch gebruik kan ook

Deze code is voortgekomen uit 'het Roer moet Om', een initiatief om de administratielast bij de huisarts te verminderen. Maakt u gebruik van de B1-code? Vergeet u dan niet om naast de gegevens van patiënt en huisarts ook de volgende elementen te vermelden: het af te leveren middel (zo generiek mogelijk), gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt). De verwijzing stuurt u naar een gecontracteerde leverancier. De gecontracteerde leverancier zal de hulpmiddelen vervolgens in overleg met de verzekerde bezorgen op het gewenste adres.

Terug naar de vragen over beleidsonderwerpen 2024-2025