Toegang tot VECOZO

Meld u aan bij het VECOZO portaal via www.vecozo.nl

Wat is VECOZO?

VECOZO faciliteert een beveiligd internetportaal waarin de communicatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zo optimaal mogelijk kan verlopen. VECOZO verzorgt:

  • Uniformiteit in administratieve processen en werkwijzen tussen de zorgverzekeraar en/of zorgkantoor en de zorgaanbieder.
  • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, wat voor minder afwijzingen en herstelwerkzaamheden zorgt en efficiënter is voor de bedrijfsvoering.
  • Eén schakelpunt voor alle berichtenuitwisseling tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en/of zorgkantoren.

De diensten van VECOZO zijn bestemd voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars (inclusief volmachten) en/of de zorgkantoren. Zorgverleners met een VECOZO certificaat kunnen via de VECOZO website gebruik maken van verschillende functionaliteiten. Zo kan men verzekerdengegevens van patiënten en AGB-codes van zorgverleners raadplegen, digitaal declareren (let op: u dient hiervoor te beschikken over een declaratiesoftwarepakket dat aan de Vektis standaard voldoet) en versleutelde berichten versturen.

Hoe kan ik mij melden bij VECOZO?

U kunt zich aanmelden bij VECOZO via www.vecozo.nl. Klik op 'Ik ben zorgverlener - Aanmelden - Aansluiting’. Vul vervolgens het formulier in en verstuur het.

Als alle gegevens correct zijn ingevuld, ontvangt u binnen enkele dagen een informatiepakket per post. Hierin vindt u algemene informatie over VECOZO en de aanvraagformulieren voor de verschillende diensten.

Wanneer de overeenkomst is ondertekend en teruggestuurd, verstrekt VECOZO digitale certificaten die als een soort sleutel tot het portaal fungeren. Het digitaal certificaat wordt op de pc van de gebruiker geïnstalleerd en er is een wachtwoord en gebruikersnaam aan verbonden.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met VECOZO om een informatiepakket aan te vragen: tel. 013 462 56 41.

Enkele veel voorkomende vragen:

De diensten van VECOZO zijn geheel kosteloos. De zorgverzekeraars nemen alle kosten op zich.
Ja, omdat VECOZO certificaten persoonsgebonden zijn, is het zelfs de bedoeling dat iedere zorgverlener in de praktijk een eigen certificaat aanvraagt.
Ja, dat kan. In uw declaratiebestanden worden, naast gegevens over de praktijk, ook individuele zorgverlenersgegevens opgenomen. Bij de meeste zorgverzekeraars staan deze gegevens gekoppeld aan de juiste bankrekeningnummers. Houdt u er wel rekening mee dat uw declaratiegegevens inzichtelijk zijn voor uw collega-zorgverleners, doordat allen een certificaat hebben onder dezelfde praktijk. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan dient voor iedere zorgverlener een aparte praktijk (AGB-)code te worden aangevraagd.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.