Praktijkovername

Als u een praktijk overneemt is het belangrijk om ook administratieve zaken, zoals oude vorderingen, declaraties en het patiëntenbestand, goed over te nemen.

Wat neemt u over?

Breng goed in kaart wat u overneemt en wat niet. Zaken waar u aan moet denken: onroerend goed, praktijkinventaris, medewerkers, verzekeringen, dossiers en het contract met de zorgverzekeraar.

Vorderingen en schulden

Zorg dat u op de hoogte bent van de eventuele vorderingen die nog uitstaan voor de oude praktijk. Maak vooraf aan de overname afspraken over de eventuele vorderingen van de periode tot de overname van de praktijk. Dit legt u juridisch vast in een document ‘Overeenkomst van Praktijkoverdracht’.

Patiënten overzetten op uw naam

Zorg ervoor dat u alle patiënten die u overneemt ook op uw naam zet in de database ION voordat u gaat declareren. U dient hiervoor het juiste VECOZO-certificaat te hebben waarop de ION-rechten zijn geactiveerd. U kunt dat aanvragen via www.vecozo.nl.

Afhankelijk van uw HIS kunt u met de ingebouwde ION-module of een ION-module van een administratiekantoor of softwareleverancier uw actieve patiënten in één keer aanmelden. Daarvoor moet het patiëntenbestand op orde en actueel zijn. Zet dus de patiënten die niet in de praktijk blijven, op inactief. Patiënten waarvan het BSN (nog) niet bekend is (bijvoorbeeld een pasgeboren baby) kunt u handmatig aanmelden.

Vraag aan uw voorganger om - voordat zijn VECOZO-certificaat verloopt - te controleren of er nog patiënten op zijn naam in de ION-database staan. Is dat het geval, vraag dan of hij deze patiënten afmeldt. Patiënten kunnen gekoppeld zijn aan de praktijk-AGB of aan de zorgverleners-AGB. Meer informatie en tips leest u op de website van ION.

Communicatie

Het is de verantwoordelijkheid van de verkopende partij om zijn patiënten tijdig en volledig op de hoogte te brengen van de overname. Over uw rol daarin moet u ook afspraken maken. Zorg in elk geval dat u patiënten die bezwaar hebben tegen overname van hun dossier in de gelegenheid stelt dit kenbaar te maken. Dat kan met bijvoorbeeld informatie in een nieuwsbrief of een advertentie in de plaatselijke krant.

Bestaande afspraken met externen

Wat is het verwijsbeleid? Hoe is de relatie met de andere zorgverleners? Maar ook afspraken en contracten met ondersteunende diensten (administratie, schoonmaak) zijn van belang. U dient van elke van deze afspraken na te gaan of u die wilt overnemen of niet. Zorg ervoor dat indien u afspraken niet wilt overnemen, uw voorganger dit met de andere partij afhandelt.

Declaraties

De huisarts die de praktijk overdraagt moet echt alle declaraties over zijn/haar contractperiode uitdeclareren. In de HIS (huisartsen Informatie Systeem) worden namelijk alle AGB-codes zorgverlener en praktijk overgezet. Het is voor de vertrekkende huisarts niet meer mogelijk om nog herdeclaraties in te dienen. Voordat u uw eerste declaratie indient moet u eerst de oude AGB-codes van de vertrekkende huisarts afsluiten in HIS en uw nieuwe toevoegen. Vraag uw softwareleverancier om ondersteuning hierbij.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61