Het GGZ zorgtraject

Lees meer informatie over het zorgtraject in de GGZ. Wat is een zorgtraject en wanneer eindigt het?

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject in de GGZ start zodra een patiënt zich met een vraag naar geestelijke gezondheidszorg meldt bij een zorgaanbieder. Een zorgtraject omvat alle zorg (intake, diagnostiek-, behandel- of groepsconsulten bijvoorbeeld) die voor de zorgvraag van de patiënt wordt geleverd binnen de Zorgverzekeringswet (ongeacht diagnose, setting of zorgtypering). De zorg vindt plaats binnen een setting die wordt bepaald op basis van de zorgvraag van de patiënt. Alle prestaties die worden uitgevoerd binnen het zorgtraject, worden apart gedeclareerd en aan elkaar gekoppeld door middel van het zorgtrajectnummer. Een zorgtraject heeft altijd een startdatum. Dat is de datum van de eerste zorgprestatie die bij het zorgtrajectnummer is geregistreerd.

Wanneer eindigt het zorgtraject?

Een zorgtraject eindigt zodra de zorgverlener en/of patiënt de behandeling afsluiten (binnen de Zvw). Dus ook bij overgang naar Wlz bijvoorbeeld. Bij een chronische zorgvraag waarbij contactmomenten soms verspreid zijn over de tijd, wordt het traject een jaar na het laatste geleverde consult gesloten. Aan elk behandeltraject van een patiënt wordt een zorgtrajectnummer gekoppeld. Een zorgtraject wordt automatisch afgesloten als er 365 kalenderdagen geen zorgprestatie is geleverd. De zorgaanbieder kan een zorgtraject ook eerder afsluiten, als de behandeling (voor de Zvw) wordt afgesloten. Dit betekent niets anders dan dat het bijbehorende nummer vervalt.

Vragen & antwoorden

Zolang de patiënt in zorg blijft, is het openen van een nieuw zorgtraject niet mogelijk, maar ook niet nodig. Het komt wel eens voor dat een patiënt zich na het afsluiten van een behandeling opnieuw aanmeldt. Het kan hierbij gaan om een nieuwe zorgvraag of een terugval. Bij terugval/recidive binnen een jaar na het laatste geleverde consult moet hetzelfde zorgtrajectnummer opnieuw worden gebruikt. Een nieuwe verwijzing kan een belangrijke indicator zijn dat er sprake is van een nieuwe zorgvraag en een nieuw te openen zorgtraject. U begint dan ook weer met intake en diagnostiek. Er staat maximaal één zorgtraject per patiënt open bij een zorgaanbieder. Een patiënt kan wel bij meerdere zorgaanbieders een zorgtraject hebben openstaan.

Ja, parallelliteit bij een andere zorgaanbieder is toegestaan, hoewel dit niet de voorkeur heeft. Het moet dan wel gaan om een werkelijk andere diagnose en een eigenstandige behandeling. Wanneer er sprake is van het uitbesteden van bijvoorbeeld een deel van de behandeling, de diagnostiek of farmacotherapie, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Ja, dat mag. In het Zorgprestatiemodel kunnen behandelaren consulten schrijven en declareren. De behandelaar krijgt betaald op basis van het beroep, de setting en de duur van het consult.

Binnen een traject moeten er wel diagnostiek en/of behandelconsulten zijn geleverd door een geldige regiebehandelaar. Dit is vanzelfsprekend in het licht van het model kwaliteitsstatuut en de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar die hierin staan beschreven. De medebehandelaar moet een beroep hebben wat voorkomt in de beroepentabel van het zorgprestatiemodel.

Bij vrijgevestigden gaan wij er vanuit dat het grootste deel van de behandeling wordt geleverd door de gecontracteerde vrijgevestigde regiebehandelaar zelf.

Wij leggen niet op hoeveel consulten u mag leveren aan een patiënt. U levert zo veel consulten als noodzakelijk, dus niet meer of minder dan nodig. Hierbij evalueert u regelmatig (samen met de patiënt) of doorbehandelen de vooraf gestelde doelen dichterbij brengt.

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61

Ook interessant