Maximale indientermijn van 6 maanden vervalt voor 2022

Dit besluit hebben wij genomen door de problemen die veel zorgaanbieders ervaren bij de invoering van de Zorgprestatiemodel. Het vervallen van het indientermijn geldt voor alle labels behorende bij de overeenkomst met Zilveren Kruis. (Zilveren Kruis inclusief De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, FTBO, Interpolis en de volmacht One Underwriting B.V.)

De deadline van 1 april 2023 houden we wel aan

Dit houdt in dat alle declaraties met een behandeldatum in 2022 voor 1 april 2023 ingediend moeten zijn.

Met bovenstaande beslissing verwachten wij dat u voor kalenderjaar 2022 voldoende tijd heeft om (software)problemen op te lossen en de declaraties op tijd in te dienen of te corrigeren.