Vergoeding palliatieve kit

Eind november 2023 kondigden we aan dat we de Palliatieve kit gaan vergoeden. We melden graag dat deze vergoeding nu landelijk mogelijk is! 

Met dit besluit komen we tegemoet aan een verzoek van zorgverleners. We hebben hierover verschillende gesprekken gevoerd met het werkveld.

Over de palliatieve kit

De palliatieve kit is een box met middelen, waarmee een huisarts of wijkverpleegkundige snel kan handelen voor de opstartfase van palliatieve sedatie bij een patiënt thuis. De kit is een door de apotheek afgesloten box, die voor 1 a 2 dagen materialen bevat, onder andere medicatie, injectiematerialen en een urinekatheter met inbreng-set.

De kit wordt na een recept van de huisarts bij een terminale patiënt in huis gezet voor het moment dat de stervensfase voor de patiënt aanbreekt. De huisarts en wijkverpleegkundige maken, in samenspraak met de patiënt, afspraken over de start van de palliatieve sedatie. Voor de vervolgbehandeling kunnen de middelen vervolgens via een gecontracteerde leverancier besteld worden.

Alle materialen voor palliatieve sedatie thuis

Met de palliatieve kit beschikken zorgaanbieders snel over alle benodigde materialen om te kunnen starten met palliatieve sedatie in een thuissituatie wanneer de stervensfase is aangebroken. Een huisarts kan er met één recept voor zorgen dat de palliatieve kit beschikbaar is. Hierdoor wordt voorkomen dat een huisarts voor alle benodigde middelen een los recept dient uit te schrijven én het geeft rust dat de middelen voorhanden zijn en deze gebruikt kunnen worden, zodra het nodig is.

Wanneer vergoeden we de palliatieve kit?

Om de Palliakit in te kunnen zetten, maken wijkverpleegkundigen, huisartsen en apothekers samen concrete werkafspraken over de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden rondom het proces van aanvragen, afleveren en beheren van de palliatieve kit. Het protocol zoals op de website van Carend staat, kan daarbij een goede basis vormen.
Alle apothekers die onderdeel zijn van een regionale samenwerking kunnen, als zij in bezit zijn van de overeenkomst ‘injectiepennen, injectiespuiten en injectienaalden (2024)’, een addendum palliatieve kit aanvragen via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl.

Hierna kunnen zij de Palliakit declareren tegen een vaste vergoeding. Voor het aanvragen van een addendum of bij vragen kunt u contact met ons opnemen via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl.

Wilt u meer informatie?

Of heeft u goede voorbeelden nodig wanneer er in uw regio nog geen Palliatieve Kit beschikbaar is? U kunt op meerdere plekken terecht voor informatie over het opzetten van een samenwerking, afspraken in de regio en informatie over het implementeren van de palliatieve kit. Bijvoorbeeld via de Werkgroep Palliatieve Kit - Apothekers Organisatie a|d Merwede (apothekersorganisatiemerwede.nl). Ook andere regio’s waar de inzet van de Palliakit al is geregeld mogen zich bij ons melden. Wij zullen op onze website verwijzen naar uw goede voorbeeld, zodat we samen ook andere regio’s op weg helpen.