Publicatie Nota van inlichtingen Inkoopprocedure preferente geneesmiddelen okt 2023

In aanvulling op de op 27 oktober 2023 gepubliceerde stukken van de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen oktober 2023, publiceren wij zoals gepland de nota van inlichtingen.

Vragen over de eerder gepubliceerde documenten konden tot en met vrijdag 3 november 2023 gesteld worden. In de nota van inlichtingen vindt u alle gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

Inschrijven: tot vrijdag 17 november 2023, 11.00 uur

Het preferentiebeleid geldt voor alle verzekerden die geneesmiddelen afnemen bij apotheekhoudenden met een overeenkomst Farmaceutische Zorg.

Bekijk de nota van inlichtingen de overige documenten met betrekking tot deze aanwijsprocedure op de pagina Preferente geneesmiddelen voor leveranciers.