Publicatie Nota van Inlichtingen 3e aanvullende inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2024-2027

In aanvulling op de op 15 mei 2023 gepubliceerde stukken van de derde aanvullende inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2024-2027, publiceren wij zoals gepland de nota van inlichtingen.

Vragen over de eerder gepubliceerde documenten konden tot en met dinsdag 23 mei 2023 gesteld worden. In de nota van inlichtingen vindt u alle gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

Inschrijven kan tot donderdag 15 juni 2023, 11.00 uur

Het preferentiebeleid geldt voor alle verzekerden die geneesmiddelen afnemen bij apotheekhoudenden met een overeenkomst Farmaceutische Zorg.

Bekijk de nota van inlichtingen de overige documenten met betrekking tot deze aanwijsprocedure op de pagina Preferente geneesmiddelen voor leveranciers.