Publicatie nota van inlichtingen inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2023-2024

In de nota van inlichtingen vindt u een overzicht van alle, binnen de in de Leidraad genoemde termijn, aan Zilveren Kruis gestelde vragen met betrekking tot de Zilveren Kruis inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2023-2024.

Leidraad Zilveren Kruis 2023-2024 herzien en aangepast

Naar aanleiding van de vragen is de Leidraad Zilveren Kruis 2023-2024 herzien en aangepast in versie 2. Ook zijn er aanvullingen gedaan in het Digitaal invulformat – inkoopprocedure ZK 2023-2024 versie 2. In de nota van inlichtingen wordt specifiek vermeld om welke punten dit gaat.

Bekijk de nota van inlichtingen

Deze nota van inlichtingen maakt integraal deel uit van de inkoopprocedure, waaronder de leidraad.

Bekijk de nota van inlichtingen inkoopprocedure 2023-2024.xlsx

Of bekijk alle documenten onder het kopje 'documenten' bij Preferente geneesmiddelen 2023-2024.