Nota van Inlichtingen gepubliceerd Inkoopprocedure Maart 2024

Zilveren Kruis heeft op 15 maart de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 'Maart 2024' gestart. De Nota van Inlichtingen, gepubliceerd op 19 april 2024, geeft antwoord op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de Leidraad ‘Inkoopprocedure maart 2024’ en het bijbehorende Biedingenbestand zoals Zilveren Kruis die eerder heeft gepubliceerd. 

Vragen en antwoorden

De opgenomen vragen en antwoorden maken integraal onderdeel uit van de Inkoopstukken. Bij afwijkingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde documenten, prevaleren de antwoorden in de Nota van Inlichtingen. De belangrijkste punten zetten wij hieronder alvast op een rij, maar leest u vooral voor alle toelichtingen en wijzigingen het volledige document.

Uitgelicht

  • Zilveren Kruis publiceert een nieuwe versie van het Biedingenbestand (de zogeheten versie 2.0).
  • Er zijn nieuwe Referentieprijzen bepaald op basis van de Z-index van april 2024.
  • Zilveren Kruis maximeert de hoogte van haar meerkosten- en boeteregeling.
  • De passage in de Overeenkomst met betrekking tot de houdbaarheidstermijnen is aangepast.
  • Inschrijvers bieden exclusief Distributievergoeding en dat moet tot relatief lagere prijzen leiden dan eerdere Inkoopprocedures toen er inclusief Distributievergoeding moest worden geboden.

Inschrijven kan tot woensdag 15 mei 2024 11.00 uur

Het preferentiebeleid geldt voor alle verzekerden die geneesmiddelen afnemen bij apotheekhoudenden met een overeenkomst Farmaceutische Zorg.

Bekijk alle inkoopstukken

Waaronder deze Nota van Inlichtingen en het nieuwe biedingenbestand op de pagina 'Preferente geneesmiddelen voor leveranciers'

Naar de pagina 'Preferente geneesmiddelen voor leveranciers'