Nieuwsbrief oktober 2023

U vindt in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Preferente aanwijzing van insulines en methotrexaat, per 1 januari 2024.
  • Criteria van de kwaliteitsmodule PREM Farmacie zijn gewijzigd.
  • Een nieuwe versie van het kwaliteitsbeleid voor 2024 staat voor u klaar.
  • Wilt u een snelle toets indienen voor een IZA transformatieplan? We geven u graag handvatten.
  • Reminder: tot 10 november 16:00 uur kunt u ons contractaanbod injectiematerialen accepteren.
  • Bestelt een huisarts katheters in uw apotheek? Brengt u deze dan in rekening bij de huisarts.

Preferente aanwijzing van insulines en methotrexaat, per 1 januari 2024

We hebben half juli de inkoopprocedure 2024-2027 afgerond voor insulines (aspart, glargine en lispro) en methotrexaatinjecties. Daarmee zijn de preferente fabrikanten aangewezen en houden onze verzekerden 4 jaar hetzelfde merk. Dit is in lijn met de Leidraad Verantwoord Wisselen en de richtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Belangrijk! Gebruikers van methotrexaatinjecties van Sandoz moeten overstappen op de spuit van Accord. Accord is vanaf 1 januari hiervoor onze enige preferente fabrikant.

Criteria van de kwaliteitsmodule PREM Farmacie zijn gewijzigd

Op basis van de uitkomsten van de landelijke benchmarkanalyse hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Het minimaal aantal benodigde vragenlijsten voor een eerste uitgifte is verlaagd van 45 naar 40. Het minimale totale aantal vragenlijsten komt daardoor op 75.
  • De begeleidingsgroep PREM Farmacie kwalificeert de uitkomst op het thema Ervaringen met een vervolguitgifte als onvoldoende betrouwbaar. Vandaar dat u nu het thema Ervaringen met een uitgifte, dat op verzoek van de begeleidingsgroep is toegevoegd, in ons kwaliteitsbeleid terugvindt.
  • De startdatum van de continumeting is aangepast naar 1 augustus 2022 vanwege een aanpassing in de vragenlijst.

Een nieuwe versie van ons kwaliteitsbeleid voor 2024 staat voor u klaar

Dit is inclusief de wijzigingen in de kwaliteitsmodule PREM Farmacie. Gaat u daarvoor naar ons kwaliteitsbeleid. De bijlagen van de overeenkomst Farmaceutische Zorg 2023 - 2024 zijn daarmee in lijn gebracht. Het kwaliteitsbeleid heeft net als altijd een looptijd van 1 jaar.

Wilt u een snelle toets indienen voor een IZA transformatieplan? We geven u graag handvatten

De landelijke handvatten zijn er nog niet. Vandaar dat wij op basis van informatie uit het beoordelingskader en onze eigen ervaringen alvast handvatten en tips voor u hebben opgesteld. U vraagt deze eenvoudig aan door een mail te sturen naar zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl

Reminder: tot 10 november 16:00 uur kunt u ons contractaanbod injectiematerialen accepteren

Sinds 25 september staat ons contractaanbod DISVV (injectiepennen, injectiespuiten en injectienaalden) voor u klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Als u het contract wilt ondertekenen, heeft u daar tot 10 november 16:00 uur de gelegenheid voor. Hierna is het niet meer mogelijk om deze overeenkomst met ons af te sluiten.

Bestelt een huisarts katheters in uw apotheek? Brengt u deze dan in rekening bij de huisarts

Huisartsen zijn er verantwoordelijk voor om spoedkatheters op voorraad te hebben, in hun praktijk of dokterstas. Het staat hen vrij om de katheters te bestellen bij de (lokale) apotheek, een medisch speciaalzaak of een leverancier. Bestelt de huisarts katheters bij uw apotheek? Brengt u deze dan in rekening bij de huisarts. U kunt hiervoor bij ons geen declaratie indienen.