Aankondiging Inkoopprocedure preferente geneesmiddelen oktober 2023

Zilveren Kruis publiceert vandaag de Inkoopprocedure preferente geneesmiddelen oktober 2023. Producenten van geneesmiddelen kunnen door middel van een openbare inkoopprocedure gecontracteerd worden.

Inschrijvingen zijn welkom tot vrijdag 17 november 2023, 11.00 uur

Het preferentiebeleid geldt voor alle verzekerden die geneesmiddelen afnemen bij apotheekhoudenden met een overeenkomst Farmaceutische Zorg.

Bekijk de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen oktober 2023 

Zilveren Kruis heeft in de Telegraaf, Financieel Dagblad en het Pharmaceutisch Weekblad een advertentie geplaatst met een aankondiging van de inkoopprocedure.