Prescriptieregeling

Vind hier alle afspraken over de maximale vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden.

Zilveren Kruis stelt een maximum aan de hoeveelheid geneesmiddelen die per keer op een voorschrift afgeleverd kunnen worden. Per keer kan maximaal de volgende hoeveelheid afgeleverd worden:

  • 15 dagen dan wel de kleinste afleververpakking indien die meer bevat dan voor 15 dagen, indien het voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft.
  • 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000 bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte.
  • 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten. Uitzondering daarbij zijn de geneesmiddelen die onderdeel uitmaken van het door ons vastgestelde multisource assortiment én de orale anticonceptiva. Deze middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal een jaar worden verstrekt.
  • 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn gemaakt.
  • Tot maximaal de datum van overheveling voor een geneesmiddel dat alleen nog vergoed wordt als medisch specialistische zorg.

Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) is alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61