Correcties

Correcties op declaraties doen wij in een correctierun. Deze correcties kunnen helaas zorgen voor extra administratieve lasten. Bekijk het laatste nieuws onderaan deze pagina.

Dit kunt u van ons verwachten

Wij informeren u met een persoonlijke e-mail, brief en op de website over een correctierun.

Per correctierun ontvangt u een retourbestand

Het retourbestand ontvangt u per e-mail. Het bestand is gezipt zodat wij ook grote bestanden kunnen aanbieden. En beveiligd met een wachtwoord omdat het bestand privacygevoelige informatie bevat. Ook ontvangt u een brief met daarin het te vorderen of te ontvangen bedrag.

Zo leest u het retourbestand

  1. Sla het bestand eerst op. U kunt het bestand niet direct vanuit de e-mail openen.
  2. Open het bestand vanaf uw computer. U kunt hiervoor Windows of Mac uitleg gebruiken. Zorg dat u altijd de laatste versie installeert.
  3. Bedragen vindt u in rubriek P. Credit- of debetindicaties in rubriek Q. Per regel kunt u bij indicatie C zien welk bedrag wij corrigeren. En bij indicatie D welk bedrag daarvoor in de plaats komt. Het verschil tussen de totaal te corrigeren regels is het bedrag dat u nog krijgt of terugbetaalt.

Declareert u via een servicebureau?

U ontvangt wel een aankondiging van de correctie. Zodra de correctie voltooid is, sturen wij het overzicht naar uw servicebureau om het administratief te verwerken. Wilt u hier inzage in? Neem dan contact op met uw servicebureau. Of neem contact op met ons.

Wachtwoord kwijt?

Of lukt het om een andere reden niet om het bestand te openen? Neem dan contact met ons op.

Overzicht van correcties

Wilt u weten welke correcties er zijn geweest? U vindt de correcties in het nieuwsoverzicht.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61