Alles over het omzetplafond GRZ

Op deze pagina vertellen we alles wat u moet weten over het omzetplafond in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Wat is een omzetplafond?

Wij spreken met 'grote' aanbieders een omzetplafond af. Dit omzetplafond is het maximumbedrag waarvoor u zorg levert. Voor 'reguliere' aanbieders is er geen omzetplafond van toepassing. U kunt dit vinden onder artikel 2 van uw GRZ overeenkomst.

Gevolgen van een overschrijding

Declareert u meer dan wij met u afspraken? Dat is overproductie. Als grote aanbieder bent u zelf verantwoordelijk voor een gelijkmatige verdeling van de zorg over het jaar, waarbij u rekening houdt met het omzetplafond, de zorgvraagontwikkeling en seizoenpatronen.

Wat u kunt doen bij een (dreigende) overschrijding

U kunt extra rekening houden met de volgende 4 aandachtspunten.

1: Verantwoordelijkheid voor de zorg van bestaande cliënten

U heeft een zorgplicht voor cliënten aan wie u al zorg verleent. Dit betekent dat u cliënten niet kunt overdragen naar andere zorgaanbieders wanneer u uw budgetplafond bereikt.

2: Prognose te verwachten zorgkosten

Maak een zo goed mogelijke inschatting van de kosten die u gaat declareren voor verzekerden die u al in zorg heeft. Zodat u zelf alvast een beeld krijgt van de eventuele afrekening.

3: Aannamestop voor nieuwe cliënten

Maak op basis van uw prognose een inschatting of het noodzakelijk is om een cliëntenstop in te voeren. Wij ontvangen graag bericht wanneer u een cliëntenstop instelt. U kunt dit aan ons doorgeven via het formulier Ophoging omzetplafond aanvragen.

4: Nieuwe cliënten doorverwijzen

Help nieuwe cliënten door naar andere zorgaanbieders in uw regio te verwijzen. Zorgaanbieders in de regio vindt u in onze Zorgzoeker. Kunt u geen passend alternatief vinden voor de te leveren zorg? Neem dan contact op met onze Zorgcoaches. In overleg met u zullen zij de bemiddeling van u overnemen.

Aanpassing van het omzetplafond

Gedurende het jaar passen wij in principe de omzetplafonds niet aan. Wilt u toch een verzoek indienen voor het aanpassen van het omzetplafond? Dan kan tot uiterlijk 1 september van het lopende contractjaar via het aanvraagformulier Verhogen omzetplafond.

Zo gaan wij met een verzoek tot ophoging om

Wij checken of u bovengenoemde stappen heeft doorlopen die horen bij een (dreigende) overschrijding. En we kijken of er mogelijkheden zijn tot zorgbemiddeling.

Zijn er voldoende alternatieve zorgaanbieders beschikbaar? Dan bemiddelen wij samen met u verzekerden naar andere zorgaanbieders. Uw omzetplafond wordt dan niet opgehoogd. Zijn er geen mogelijkheden tot bemiddeling? Dan beoordelen wij uw verzoek aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Dit zijn de belangrijkste criteria:

  • de noodzaak om het gecontracteerd zorgaanbod uit te breiden aan de hand van wachttijden en onze zorgplicht in een bepaalde regio
  • een bijzondere doelgroep bedienen
  • een doelmatigheidscheck

Dan kunt u in aanmerking komen voor ophoging van het omzetplafond. U dient een aanvraag in via het aanvraagformulier 'Verhogen omzetplafond'. Uw aanvraag wordt dan door onze zorginkoper beoordeeld.

Naar het aanvraagformulier Verhogen omzetplafond