Duurzaamheid

De zorgsector in Nederland drukt een stempel op het milieu, maar maakt voortgang dankzij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0). Daarin telt ook onze verantwoordelijkheid.

Gezamenlijke inspanning

Het omvat een breed scala aan initiatieven zoals het verminderen van CO2-uitstoot, afvalvermindering en een efficiënter gebruik van grondstoffen. Dit in lijn met zowel nationaal als internationaal beleid voor 2030. De nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht alle zorgverzekeraars vanaf 2026 te rapporteren over milieu- en sociale impact.

Meer informatie volgt

We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in kader van de CSRD wetgeving. De zorgverzekeraars stemmen de uitvraag onderling, en met Green Deal Duurzame Zorg 3.0 partners, af. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich meebrengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u door de zorgverzekeraars worden geïnformeerd. We spannen ons in om hierover zo snel mogelijk, en bij voorkeur voor 30 juni 2024, duidelijkheid te kunnen bieden.

Duurzaamheid integreren

Het zorginkoopbeleid voor 2025 vereist van zorgaanbieders dat zij zich inzetten voor de doelstellingen van GDDZ 3.0, duurzaamheid integreren in hun strategieën en voldoen aan de CSRD/jaarverslag-plicht. Specifieke eisen gelden voor verschillende sectoren binnen de zorg zoals ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), wijkverpleging, farmacie en de levering van hulpmiddelen. Elke sector heeft zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen en -plannen, waaronder het verminderen van CO2-uitstoot, afvalvermindering en een efficiënter gebruik van grondstoffen, het terugdringen van medicijnverspilling, het stimuleren van hergebruik van hulpmiddelen en het bevorderen van plantaardige voeding.

Groene initiatieven

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Bekijk zn.nl/tabel-groene-initiatieven voor Groene Initiatieven die de zorgverzekeraars daartoe hebben verzameld.

Landelijk beleid

Deze ambitieuze aanpak vereist brede samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere belanghebbenden, en onderstreept het belang van duurzaamheid in de zorgsector om zowel de milieu-impact te verminderen als de lange-termijn gezondheid te bevorderen. Lees meer over het landelijk uniforme inkoopbeleid op zn.nl/zib-generiek.

Ook interessant

Digitale zorg

Iedereen heeft recht op digitale zorg. 

Wachttijden ggz

Passend aanbod voor lichte én complexe ggz.

Ouderenzorg

Voorbereid ouder worden met eigen regie.