Onze visie op medisch-specialistische zorg

We zien 4 kernpunten voor de transformatie.

Een grote uitdaging

Nederland staat voor een grote uitdaging om nu en straks de zorg toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te houden van:

  • Aanbieder centraal naar patiĆ«nt centraal
  • Ziekenhuis biedt alle zorg naar strategische profielkeuzes per ziekenhuis
  • Van losstaande segmenten en processen naar netwerken en integrale ketens
  • Alle MSZ binnen een instelling leveren naar hybride zorglevering met inzet van digitale zorg

Deze transformatie geven we vorm door 4 kernpunten

  1. Het MSZ zorglandschap is een complementair netwerk van instellingen met scherpe profielen
  2. Onze verzekerde is snel op de juiste plek door samenwerking en centrale coƶrdinatie en krijgt de juiste, bewezen effectieve zorg
  3. Digitaal waar mogelijk, fysiek waar nodig
  4. Zorgaanbieders zijn actief bezig met duurzame inzet personeel en klimaatdoelstellingen.

Lees meer over visie in het inkoopdocument