Telebegeleiding bij chronisch hartfalen

Hartpatiënten kunnen thuis hun bloeddruk, gewicht en hartslag meten. Een cardioloog of gespecialiseerd verpleegkundige monitort of de gezondheid van patiënten stabiel blijft. Bij afwijkingen onderneemt de cardioloog actie zonder dat de patiënt op het spreekuur komt. Ze hebben contact via bijvoorbeeld een beveiligde videoverbinding. Doordat patiënten 24/7 in contact staan met een zorgverlener voelen zij zich veiliger.

Mijn instelling wil hiermee starten

Webinar telebegeleiding bij chronisch hartfalen

Op 13 januari 2020 organiseerde Zilveren Kruis een webinar over telebegeleiding bij chronisch hartfalen. Zilveren Kruis ziet dat veel zorgprofessionals nadenken over de manier waarop telebegeleiding het best kan worden ingezet. In deze interactieve uitzending bieden we u kennis en handvatten om met telebegeleiding aan de slag te gaan.

Geert is hartpatiënt en raadt aan thuis te monitoren: ‘Liep ik van onze caravan 100 meter naar het toiletgebouw, dan moest ik aan het zuurstof bij wijze van spreken. Ik hoef nu alleen te meten en wegen. Heel gemakkelijk. Dat ik elke dag in de gaten gehouden wordt, geeft me een veilig gevoel. Niet alleen mij, ook de familie.’ Hartfalenverpleegkundige Erica begeleidt Geert vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: ‘Doordat Zilveren Kruis telebegeleiding ondersteunt en financiert, kunnen wij op deze manier werken. En actief meedenken en bijdragen aan de ontwikkelingen in de zorg.’

'Dat zoveel patiënten nu op deze manier kunnen worden geholpen, scheelt heel veel poli- en SEH-bezoeken. Het scheelt ook kosten voor de patiënt. Die hoeft geen vrij te nemen van zijn werk voor ziekenhuisbezoek, hoeft niemand mee te nemen, geen parkeergeld te betalen. De patiënt gaat rechtstreeks van tweede naar nulde lijn. Hartwacht is hiermee een duidelijk voorbeeld van value based healthcare en van Triple Aim, maar het belangrijkste is natuurlijk dat vooral de patiënt beter af is. Die heeft veel meer gevoel van controle. En hij heeft een groter gevoel van veiligheid omdat de cardioloog voortdurend meekijkt. Het concept polikliniek is niet meer van deze tijd.' Cardioloog

Bron: https://www.doq.nl/e-health-hartwacht-is-een-goed-voorbeeld-van-value-based-healthcare-en-triple-aim/

“We kunnen de patiënt op deze manier beter begeleiden. Zelf krijgen ze meer inzicht in hun welbevinden en hebben sneller door wanneer ze aan de bel moeten trekken. De proef is goed om behandelingsmethodes en medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op individueel niveau”, zegt verpleegkundig specialist cardiologie Gabi van der Laan.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/telemonitoring-pilot-voor-hartpatienten/

Wilt u eens informeren hoe het werkt bij andere ziekenhuizen? Onder andere de volgende ziekenhuizen maken al gebruik van dit initiatief of zijn bezig om dit te implementeren:

 • Hof van Sloten van Cordaan
 • Cardiologie Centrum Amsterdam Zuid
 • Cardiologie Centrum AMC
 • Cardiologie Centrum Almere
 • St. Antonius Cardicare, Blaricum
 • Cardiologie Centrum Dokkum
 • Cardiologie Centrum Geervliet
 • Cardiologie Centrum Hoogvliet
 • Cardiologie Centrum Ijmond (IJmuiden)
 • Cardiologie Centrum Utrecht
 • Cardiologie Kliniek Flevoland
 • Cardiologie centrum Voorschoten
 • Cardiologie Centrum Zeeland
 • Sananet
 • Healthcare@Home
 • Get Real Health
 • Medopad
 • Curavista
 • Ivido
 • Medicine Men
 • Luscii
 • Philips VitalHealth
 •  

Leveranciers

De volgende leveranciers bieden deze oplossing aan:

Telemonitoring bij chronisch hartfalen leidt tot de volgende resultaten:

 • 20% minder sterfgevallen*
 • 52% minder ziekenhuisopnames**
 • 57% minder verpleegdagen**
 • 71% van de patiënten met een hoge bloeddruk behaalde het doel om de eigen bloeddruk onder controle te krijgen met een gemiddelde verbetering van 14/5 mmHg. T.o.v. 31% van patiënten die reguliere zorg ontvingen.***

Bronnen:
* Inglis et al., 2015, Structured telephone support or non-invasive telemonitoring for patients with heart failure, Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10.
** Rapport Effective cardio, november 2014
*** Milani et al. Am. J. Med. 2016.