Header Zorg Veilig Thuis

Zorg digitaal en thuis

Veel mensen vinden het prettig om zorg digitaal of thuis te krijgen. Zij ervaren dat zorg in hun eigen omgeving hun meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Wij vinden het belangrijk dat patiënten deze mogelijkheid hebben. Zolang dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Samen met u versnellen we graag de beweging van zorg naar huis.

Meer regie, comfort en flexibiliteit voor onze klanten

De beweging naar zorg digitaal en thuis is aan de gang. Patiƫnten gaan minder vaak naar een zorginstelling. In plaats daarvan hebben zij online contact met hun zorgverlener, monitoren zelf hun lichaamsfuncties of ondergaan thuis een behandeling. Het gebruik van deze technologische en digitale mogelijkheden speelt in op hun behoefte om zorg in de eigen omgeving te ontvangen.

Daarnaast stellen deze mogelijkheden ons in staat de groeiende zorgvraag te beantwoorden en de zorg betaalbaar te houden. Digitalisering van zorg helpt om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Het samenspel van digitale mogelijkheden, (medische) zorg thuis en fysieke zorg bij zorgaanbieders is hierbij heel belangrijk.

Online contact met de zorgverlener

In veel gevallen is een digitaal contact en consult met de patiënt een uitstekend alternatief voor het fysieke contact. Dat geldt zowel voor afspraken-online, intake, eerste poli bezoek en herhaal- of controleconsulten. Digitaal als het kan, fysiek als het moet.

Monitoring bij chronisch zieken

Het begeleiden, monitoren en bewaken van chronische, electieve en semi-acute patiënten op afstand met behulp van digitale hulpmiddelen als apps en sensoren om vitale functies te meten draagt bij aan goede zorg voor de patiënt, dichterbij huis. Ook stimuleert het zelfredzaamheid en -regie voor de patiënt.

Thuisbehandeling

Veel behandelingen die nu in een instelling plaatsvinden kunnen tegenwoordig ook thuis. Dit biedt de patiënt het comfort van de eigen vertrouwde omgeving.

Klinische beslisondersteuning

Toepassingen die zorgverlener en patiënt in staat stellen om betere keuzes te maken omtrent een passende behandeling. Of om inzet van intra- en transmurale kritische capaciteiten (mensen en middelen) te optimaliseren.

Digitale gezondheidzorgplatformen

Digitale gezondheidsplatforms ondersteunen klant en zorgverlener. Triage door symptomcheckers vallen hier ook onder: patiënten winnen eenvoudig advies in. Is bezoek van een arts of paramedicus nodig? Is wachten voldoende? Of is het zo duidelijk dat hij meteen voor een recept naar de apotheek kan of voor een medicijn naar de drogist? Deze platforms hebben ook een vroeg signalerende functie en dragen daarmee bij aan het voorkomen van zorg.

Digitale gegevensuitwisseling

Adequate overdracht en uitwisseling tussen zorgverleners is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede, veilige en doelmatige zorg met de juiste informatie. Het gaat om systemen die digitale intra- en transmurale gegevensuitwisseling mogelijk maken en dat zorgverleners deze gebruiken.

Start met Zorg digitaal en thuis

Wij helpen u graag met de implementatie van initiatieven. Neem contact op met uw inkoper of stuur ons een bericht. Vraag financiering aan via de transformatiegelden, via de stichtingen of via de reguliere contractering.

Start met Zorg digitaal en thuis