Innovatie

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen voor nu en de toekomst
Innovaties die we stimuleren richten zich vooral op digitale zorg en het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. Nieuwe technologie brengt zorg op afstand binnen bereik. Deze beweging komt tot uiting in onze strategie Zorg digitaal en thuis. Onze klanten geven aan dat als ze zelf de regie hebben, zij bewuster omgaan met hun gezondheid en leefstijl. Als zij gerichte keuzes kunnen maken, staan zij in hun kracht en ervaren daardoor een betere kwaliteit van leven. Een ander groot voordeel is dat zij in hun eigen omgeving blijven. Innovaties in de zorg dragen uiteindelijk bij aan een betere gezondheid, verhogen de ervaren kwaliteit en hebben een positief effect op de betaalbaarheid (het Triple Aim principe).

Dien uw idee in

Samen maken we een innovatie groot. Voor aansprekende initiatieven zijn er verschillende mogelijkheden van ondersteuning.

Lees meer over uw idee indienen

Stichtingen voor financiële ondersteuning

Bij ons vindt u 4 aan ons gelieerde stichtingen. Deze stichtingen zijn te benaderen voor financiële ondersteuning om zorggerelateerde projecten te realiseren en te implementeren. Zij hanteren daarbij hun eigen doelstellingen en criteria die passen bij hun identiteit als zelfstandige stichting. De gemeenschappelijke deler van de fondsen is dat de uitkomsten van de projecten ten goede dienen te komen aan de belangen van onze klanten.

Enkele voorbeelden van door de stichtingen ondersteunde initiatieven

  • Het verbeteren en opschalen van het Westerdoktersconcept: een zeer efficiënte en patiëntgerichte werkwijze die zorgt voor meer contact met de patiënt, meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde én 24 uur per dag toegankelijke huisartsenzorg. Meer over dit initiatief vindt u bij SAG.
  • Een datagedreven triageprotocol voor de Nederlandse huisartsenpost: met behulp van een algoritme kan de mate van overtriage en het aantal onnodige consulten op de huisartsenposten sterk gereduceerd worden. Meer over dit initiatief vindt u bij Stichting Theia.
  • Coronalongplein: Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland ontwikkelen coronalongplein.nl door naar www.coronaplein.nu, om mensen die in aanraking komen met corona van de juiste informatie te voorzien. Meer over dit initiatief vindt u bij Fonds SGS.
  • In je uppie: groepsgesprekken voor ouderen, begeleid door een vrijwillige gespreksleider. Het gespreksthema kan van alles zijn: vriendschap, rouw of troost. Ouderen kunnen in een veilige omgeving hun verhaal kwijt, voelen zich gehoord en gezien. Meer over 'In je uppie' vindt u bij Stichting De Friesland.
Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over Fonds SGS

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.
Meer over Stichting Theia

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.
Meer over SAG

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.
Meer over Stichting De Friesland

Stichting De Friesland

Stichting De Friesland ondersteunt vernieuwende (zorg)projecten die bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van zorg en het leven van mensen.