""

Innovatie

Innovatie speelt een belangrijke rol bij de continuïteit, kwaliteit, toegankelijkheid en verbetering van de zorg. Zilveren Kruis maakt nieuwe initiatieven waar samen met klanten en zorgaanbieders.

Samen brengen we de zorg thuis

Veel mensen vinden het prettig om zorg thuis te krijgen. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Zorg thuis is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten.

Meer over zorg veilig thuis

De Zorginnovatiedesk

De Zorginnovatiedesk is het loket van Zilveren Kruis voor het indienen van zorginnovaties. Wij worden enthousiast van ideeën voor verbetering van de zorg en voor het versterken van de positie van de patiënt in het zorgproces.

Dien hier uw aanvraag in

Fonds SGS, Stichting Theia en SAG

Fonds SGS, Stichting Theia en SAG zijn gelieerd aan Zilveren Kruis en geven financiële ondersteuning aan zorggerelateerde, innovatieve projecten. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren. De stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling en hebben een ANBI-verklaring.

Naar de Quickscan

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.