Transformatieplannen

Het zorglandschap verlangt verandering. Er is daarom een breed gedragen urgentie voor de Juiste Zorg op de Juiste plek.

We nemen het voortouw om noodzakelijke hervormingen van het zorglandschap tot stand te brengen en bij te dragen aan het duurzaam betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Als marktleider voelen we ons hier verantwoordelijk voor. En nemen nadrukkelijk de regie om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van (acute) zorg te beschermen. We stimuleren en faciliteren partijen die mee veranderen. Op alle aspecten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek om zo gezondheid dichterbij te brengen. Voor iedereen.

Procedure, formulieren en contact

Bekijk de procedure en voorwaarden die landelijk door de IZA partijen zijn vastgesteld.

Snelle toets

Heeft u een voorstel voor een succesvolle transformatie in een regio waar Zilveren Kruis marktleider is? Dat is mooi! Bespreek dit met uw zorginkoper. Daarna vult u eenvoudig het beoordelingsformulier op de landelijke indieningspagina in. Wij doen dan een snelle toets om de impact te bepalen. U hoeft nu nog geen transformatieplan te maken.

Indienen transformatieplan

U heeft een goedgekeurde snelle toets. Dan zien we graag uw uitgewerkte transformatieplan. Hier vraagt u ook eventuele transformatiemiddelen aan.