Vorderingen

Het premiegeld van onze verzekerden besteden wij zorgvuldig. Wij volgen terugvorderingen daarom strikt op en – indien noodzakelijk – dragen wij het over aan een incassobureau. Als wij u teveel hebben vergoed, wilt u dan tijdig terugbetalen? Zo voorkomt u onnodige incassokosten.

Zo kan een vordering tot stand komen

 • Formele controles
 • COPE controles
 • Materiële controles
 • Eindafrekening
 • Opbrengstverrekening
 • Voorschotten
 • Speciale zaken (fraude)
 • Correcties door zorgaanbieders
 • Naar aanleiding van een gecrediteerde declaratie

U herkent de vordering aan de omschrijving van het factuurnummer.

 • formele controles herkent u aan de letters FC in het factuurnummer op de vorderingsbrief
 • COPE controles herkent u aan het woord COPE in het factuurnummer op de vorderingsbrief
 • materiële controles herkent u aan de letters MC in het factuurnummer op de vorderingsbrief
 • een eindafrekening herkent u aan de omschrijving eindafrekening op de vorderingsbrief
 • een opbrengstverrekening herkent u aan de omschrijving opbrengstverrekening of vorderingsbrief
 • een voorschot herkent u aan de omschrijving voorschot op de vorderingsbrief
 • een fraudedossier herkent u aan de letters SZ in het factuurnummer op de vorderingsbrief
 • een vordering i.v.m. een credit of correctie herkent u aan uw eigen factuurnummer

3 aanmaningen

Voor een vorderingsbrief geldt een betalingstermijn van 30 dagen. U ontvangt een aanmaning als de betaling uitblijft en wij geen declaraties kunnen verrekenen.

 • 1e aanmaning – bij eerste vervaldatum vordering
 • 2e aanmaning – 30 dagen na de eerste vervaldatum
 • 3e aanmaning – 60 dagen na de eerste vervaldatum

Onnodige incassokosten voorkomen

Wij adviseren u op tijd te betalen. Wanneer wij vóór de vervaldatum van de derde aanmaning geen betaling ontvangen, dragen wij de vordering over aan een incassobureau.

Heeft u de vordering al voldaan?

Stuur ons de gegevens waaruit blijkt dat u de vordering heeft voldaan. Dan controleren wij dit in onze administratie.

Vragen over uw vordering

Hier kunt u met vragen over uw vordering terecht.

Vragen & antwoorden

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Voor deze termijn staat 5 jaar. Deze 5 jaar gaat pas in na de laatste schriftelijke communicatie over deze vordering. Dit kan een e-mailconversaties of herinneringen zijn.

Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Wel blijft er een morele verplichting over, een natuurlijke verbintenis genoemd. Indien de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij dit niet meer terugvorderingen.

Bij verjaring staat het recht om te verrekenen niet in de weg. Wanneer de schuldeiser ook iets verschuldigd is aan de debiteur mag hij de vordering ondanks verjaring verrekenen.

U kunt in sommige situaties een betalingsregeling afspreken. Deze regeling werkt met een incassoprocedure met een maximale looptijd van een jaar.

Vraag online een betalingsregeling aan

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.