Declareren als u geen contract heeft

Lees meer over wat u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt declareren. En over de Wmg- en marktconforme tarieven.

U bepaalt zelf het tarief

Dit doet u op basis van de kostprijs van de zorg die u levert. U bent er zelf verantwoordelijk voor om in de wet & regelgeving te kijken of de kostprijs binnen de wettelijke maximale tarieven valt voor de zorg die u levert. U kunt nooit meer dan dit tarief in rekening brengen. Is er geen wettelijk maximum (dus geen Wmg tarief)? Dan kunt u zelf het tarief bepalen. Wij betalen een klant met een combinatiepolis nooit een hogere vergoeding dan wat marktconform is.

De NZa bepaalt de Wmg tarieven

Dit doet de NZa in de tariefsbeschikkingen. Kijk hiervoor op de website van de NZa

We informeren u niet over onze marktconforme tarieven

U informeert onze verzekerden over de prestatie die u declareert en de prijs die u hiervoor rekent. Onze verzekerden kunnen dan bij onze klantenservice navragen of ze met hun polis een volledige vergoeding ontvangen. De marktconforme tarieven staan namelijk niet van te voren vast. De NZa verplicht ons de vergoeding te bepalen op basis van een individuele beoordeling.

U vertelt patiënten dat u geen contract met een ons heeft

Dat bent u verplicht. Hierbij moet u uitleggen welke gevolgen dit heeft voor de betaling van de behandeling, de mogelijke eigen bijdrage en de manier van declareren. Informeer uw patiënt voordat de behandeling start. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u klanten naar ons doorverwijzen.

U stuurt de rekening naar de klant

U kunt de kosten niet rechtstreeks via VECOZO declareren, tenzij u een betaalovereenkomst heeft.

  • De klant betaalt de rekening aan u
  • De klant declareert de rekening bij ons en wij betalen de vergoeding aan de klant
  • We werken niet met een akte van cessie

Bekijk een voorbeeld van een rekening volgens de richtlijnen op de website van Vektis.

Wmg- of marktconforme tarief?

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Wmg tarief Marktconforme tarief
Wijkverpleging Msz (B segment)
Geboortezorg Paramedie
ELV Farmacie
GLI Mondzorg (TK)
GZSP Hulpmiddelen (deels
Hulpmiddelen (deels) Buitenland
Intramurale Farmacie Zittend ziekenvervoer
Podotherapie
ZG
GGZ
MSZ (A segment)