Betaalovereenkomst prestaties Wet Zorg en Dwang

De nieuwe prestaties Wet Zorg en Dwang (Wzd) zijn bedoeld voor het declareren van het uitgeven van een medische verklaring in het kader van de Wzd. Voor het declareren van deze prestatie(s) vraagt u een betaalovereenkomst aan.
sfsprod561_one1
Heeft u een overeenkomst met Zilveren Kruis in het kader van de ZVW of WLZ ?*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Zijn uw gegevens in Vektis actueel?*
U heeft nog geen keuze gemaakt