Special Accounts

Het borgen van de continuïteit van zorg voor de patiënt en cliënten is in ons gezamenlijk belang. Als zorgaanbieder kunt u te maken krijgen met situaties die continuïteit van zorg, direct of indirect, in gevaar kunnen brengen. Voor deze situaties heeft Zilveren Kruis een aparte afdeling: Special Accounts. De afdeling Special Accounts werkt nauw samen met uw reguliere inkoper.

Wanneer krijgt u te maken met Special Accounts?

Er zijn verschillende aanleidingen om Special Accounts bij uw instelling te betrekken:

  • Aanwijzingen van de IGZ
  • Aanvragen voor fusies en/of overnames die ACM-melding plichtig zijn
  • Een risicovolle financiële situatie, zoals in het geval van een potentieel faillissement of grote nieuw/verbouw projecten
  • Omvangrijke materiële controles of fraude onderzoeken

Special Accounts heeft kennis en ervaring op de specifieke thema’s 

Tijdens het traject wordt uw zorginkoper bijgestaan door een specialist van Special Accounts. De samenwerking is erop gericht om de continuïteit van zorg voor onze verzekerden te kunnen blijven borgen. In de meeste gevallen blijft uw inkoper uw vertrouwde aanspreekpunt. Meer weten?

Download de brochure (pdf)

Hoe komt u in contact?

Voor vragen kunt u terecht bij uw zorginkoper of bij een van de medewerkers van Special Accounts. Zij zijn te bereiken via het specialaccounts@zilverenkruis.nl. Uiteraard kan het ook zo zijn dat u vanzelf met ons in contact komt, mocht daartoe aanleiding zijn.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61