Special Accounts

Het beschermen van de continuïteit van zorg voor patiënten en cliënten is belangrijk voor ons allemaal. Als zorgaanbieder krijgt u misschien te maken met situaties die deze continuïteit in gevaar kunnen brengen. Voor deze situaties heeft Zilveren Kruis een aparte afdeling: Special Accounts. Deze afdeling werkt samen met uw reguliere inkoper.

Wanneer krijgt u te maken met Special Accounts?

Dat kan verschillende aanleidingen hebben. Zoals:

 • Aanwijzingen van de IGJ
 • Aanvragen voor fusies en/of overnames die ACM-melding plichtig zijn
 • Een risicovolle financiële situatie. Bijvoorbeeld bij een mogelijk faillissement
 • Grote nieuw- of verbouwprojecten
 • Grote materiële controles of fraudeonderzoeken

Special Accounts werkt samen met uw zorginkoper

Met deze samenwerking en onze kennis en ervaring willen we de continuïteit van zorg beschermen. We kijken zorgvuldig naar de belangen van uw patiënten, onze verzekerden en die van u. Meestal blijft uw inkoper uw vertrouwde aanspreekpunt. 

Zo gaan we te werk

Special Accounts brengt samen met u en de inkoper uw situatie in kaart. Het delen van verschillende gezichtspunten kan fijn zijn, maar soms ook ongemakkelijk. Dat snappen we. Toch is het samen optrekken in deze situatie vaak beter voor alle betrokkenen. Want hoe sneller we alle informatie hebben, hoe beter de uitkomst vaak is.

Tijdens de inventarisatie komen bijvoorbeeld deze vragen aan bod:

 • Hoeveel unieke (Zilveren Kruis) verzekerden heeft u nu in zorg?
 • Welk type zorg levert u precies per cliëntgroep?
 • Waar bevinden de cliënten zich?
 • Hoe zien uw liquiditeitsprognoses voor de komende maanden en het komend jaar eruit?
 • Hoe waren uw financiële resultaten de afgelopen jaren?
 • Hoe is de trend van de afgelopen jaren in uw zorgaanbod en de vraag geweest?
 • Wat zijn uw toekomstplannen per type zorgaanbod?
 • Wat zijn uw toekomstverwachtingen voor de zorgvraag?
 • Lopen er bij zorgverzekeraars of andere instanties grootschalige onderzoeken naar uw zorgverlening?
 • Bent u in bijzonder beheer bij kredietverstrekkers?

Dit zijn mogelijke vervolgstappen

Na de inventarisatie spreken we samen vervolgstappen af. Hiermee gaat u aan de slag. En u informeert de inkoper. Het kan ook betekenen dat u toezichthoudende instanties informeert. Bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa), Autoriteit Consument en Markt (ACM), banken, gemeenten en alternatieve zorgaanbieders.

De inkoper en specialisten van Zilveren Kruis beoordelen dan of er verder nog actie vanuit Zilveren Kruis nodig is. Hierin maken we een zorgvuldige afweging vanuit de continuïteit van zorg, het beschikbare aanbod en de kosteneffectiviteit.

Zilveren Kruis mag niet optreden als bank of financier

Dit houdt in dat Zilveren Kruis alleen betaalt voor geleverde zorg. Zilveren Kruis bepaalt niet wie de overnemende partij is bij een faillissement. Uiteraard zijn wij als grootste zorgverzekeraar/zorgkantoor in Nederland vaak wel een belangrijke speler in deze situaties. Soms nemen curatoren ons advies over. Bijvoorbeeld welke mogelijke partijen continuïteit van zorg kunnen bieden. Of het aanbieden van betalingsregelingen of bevoorschotting.

Weer terug in standaard inkoopproces?

Dat kan als de continuïteit van zorg niet meer in gevaar is! Bijvoorbeeld als er een overnemende partij gevonden is. Of bij een uitspraak van de ACM of een businessplanpresentatie aan banken, die aansluit bij de verwachte zorgvraagontwikkelingen.

Helaas komt het soms ook voor dat een instelling in surseance terecht komt. Zilveren Kruis werkt dan verder in overleg met de aangestelde curator om te zorgen dat de continuïteit van zorg voor de verzekerden blijft.

Heeft u vragen? Zo komt u in contact

Voor vragen kunt u terecht bij uw zorginkoper of bij een van de medewerkers van Special Accounts via het online contactformulier. Uiteraard kan het ook zo zijn dat u vanzelf met ons in contact komt, mocht daartoe aanleiding zijn.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?