Verhuizing betalen

Aan verhuizen zijn kosten verbonden. Verhuist u op eigen verzoek? Bijvoorbeeld naar een andere kamer of appartement. Of uit de instelling naar huis. Dan betaalt u de kosten zelf. In sommige gevallen hoeft u niet altijd zelf te betalen.

Verhuizen naar de instelling

Wilt u de kamer of het appartement niet zelf inrichten? Dan zorgt uw zorginstelling voor een eenvoudige en geschikte inrichting van uw kamer of appartement. Uw zorginstelling betaalt deze kosten. Wilt u de kamer of het appartement zelf inrichten? Dan betaalt u de kosten hiervan zelf.

De instelling vraagt u om te verhuizen

Bijvoorbeeld vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie? Dan betaalt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing maakt. Tenzij u daar samen andere afspraken over maakt.

Weer zelfstandig gaan woning

Heeft u langdurige zorg in een instelling gekregen en gaat u weer zelfstandig wonen? Dan geldt de regeling ‘terugkeer naar de maatschappij’ misschien voor u. Wilt u aanspraak maken op deze regeling? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder vraagt de regeling aan bij het CAK. Doe dit uiterlijk 4 maanden voordat u verhuist. U krijgt dan 4 maanden een lagere eigen bijdrage. Zo kunt u sparen voor de extra kosten voor het weer zelfstandig wonen, zoals de inrichting van uw woning en aanschaf van een wasmachine, vloerbedekking of gordijnen.