Tandartskosten betalen

Maakt u gebruik van langdurige zorg? Dan krijgt u soms tandartskosten vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat u niet meer zelf hoeft te betalen voor tandartskosten.

In dit geval hoeft u geen tandartskosten te betalen

  • U heeft een indicatie voor verblijf en behandeling.
  • En u krijgt de tandartsbehandeling in uw zorginstelling of uw zorginstelling regelt de behandeling ergens anders.

Zijn beide punten op u van toepassing? Dan krijgt u tandartskosten uit de Wlz vergoed en hoeft u de tandarts niet zelf te betalen.

U kunt uw zorgaanbieder vragen of u tandartskosten uit de Wlz vergoed krijgt

Dan weet u waar u aan toe bent. Krijgt u de kosten niet uit de Wlz vergoed? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of u wel een vergoeding uit uw zorgverzekering krijgt. Krijgt u de kosten wel vergoed uit de Wlz? Dan heeft u geen aanvullende tandartsverzekering bij uw zorgverzekeraar meer nodig.