Meer huishoudhulp

Uw zorgaanbieder zorgt dat u huishoudelijke hulp krijgt. Uw zorgaanbieder kan ongeveer 2,5 uur per week besteden aan huishoudelijke hulp. Soms heeft u misschien meer hulp nodig.

Wat is huishoudelijke hulp?

Met huishoudelijke hulp bedoelen we het ondersteunen of het overnemen van huishoudelijke taken. Dit gebeurt bij klanten die door hun ziekte of beperking het huishouden niet meer (helemaal) zelf kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijden klaarmaken. Huishoudelijke hulp wordt ook wel schoonmaken of schoonhouden van de woning genoemd.

U kunt ongebruikte uren gebruiken

Bijvoorbeeld uren voor begeleiding of persoonlijke verzorging die niet gebruikt worden. Die kan uw zorgaanbieder inzetten voor huishoudelijke taken. Neem gerust contact op met uw zorgverlener of Zilveren Kruis Zorgkantoor over de verdeling van de uren in uw MPT.

Overgangsregeling voor hulp via de gemeente

Vanaf 1 april 2017 wordt alle huishoudelijke hulp geregeld door het Zorgkantoor via de Wet langdurige zorg (Wlz). Werd voor die tijd de hulp door uw gemeente geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En merkt u dat u door de overgang van uw gemeente naar het Zorgkantoor niet genoeg huishoudelijke hulp meer kunt krijgen? Dan kunt u in 2017 van een overgangsregeling gebruikmaken.

Met de overgangsregeling kunt u in 2017 hetzelfde aantal uren krijgen dat u ook van uw gemeente kreeg. Uw zorgverlener regelt dit voor u. In 2018 vervallen deze extra uren. Gebruik 2017 daarom om uw zorg en huishoudelijke hulp goed te passen binnen uw MPT.