Mijn kind wordt 18 jaar

Uw kind heeft zorg vanuit de Wet langdurige zorg en wordt 18 jaar. Wat blijft hetzelfde, wat verandert er en wat moet u regelen? De belangrijkste veranderingen hebben wij voor u op een rij gezet.

 Uw kind heeft geen nieuwe indicatie nodig

 • Een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft geldig. U hoeft geen nieuwe indicatie aan te vragen.
 • Uw kind houdt recht op dezelfde soort zorg als voor zijn of haar 18e verjaardag.
 • Krijgt uw kind dagbesteding of woont uw kind in een zorginstelling? Dan gaat uw kind misschien over van een jeugdafdeling naar een afdeling voor volwassenen. Als de huidige zorgaanbieder geen zorg aan volwassenen biedt, zal uw zorgaanbieder contact met u opnemen om de situatie met u te bespreken.

Uw kind gaat eigen bijdrage voor Wlz-zorg betalen

Vanaf de 18e verjaardag gaat uw kind een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. De hoogte ervan wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en is onder andere afhankelijk van

 • de leeftijd van uw kind
 • het inkomen van uw kind (bijvoorbeeld de Wajong-uitkering)
 • de verblijfssituatie (woont uw kind thuis of in een zorginstelling).

U kunt een proefberekening van de eigen bijdrage maken op de website van het CAK.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage?

Of wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u contact opnemen met het CAK.

De vertegenwoordiging verandert

Tot uw kind 18 jaar is, bent u de wettelijk vertegenwoordiger voor uw kind. U beslist over de financiën en de zorg voor uw kind. Vanaf de 18e verjaardag zijn kinderen meerderjarig. Voor de wet zijn zij dan handelingsbekwaam: zij mogen bijvoorbeeld contracten afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen met een Wet langdurige zorg (wlz) indicatie.

Wilt u wettelijke vertegenwoordiger worden van uw kind?

Of wilt u iemand anders aanstellen als wettelijke vertegenwoordiger? U kunt bij de rechtbank 3 maanden van te voren een aanvraag indienen. Op rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap vindt u meer informatie hierover. Houdt u er rekening mee, dat een aanvraag een aantal maanden kan duren voordat er een uitspraak is.

Het aanstellen van een contactpersoon

Wilt u graag dat iemand anders naast uw kind contact op kan nemen met het zorgkantoor? Dan is het handig om een contactpersoon aan te stellen.

In deze 3 situaties wordt iemand automatisch contactpersoon:

 1. Krijgt uw kind een curator of een mentor? Dan wordt deze contactpersoon.
 2. Krijgt uw kind een bewindvoerder? Dan is deze contactpersoon voor de financiële zaken. Zijn er vragen over de zorg? Dan mag de bewindvoerder deze niet aan ons stellen.
 3. Heeft uw kind ook een pgb met een gewaarborgde hulp? Dan is de gewaarborgde hulp automatisch ook contactpersoon voor zaken rondom Zorg in Natura.
  Stuurt u ons een kopie van de rechtbankbeschikking.

In alle andere situaties vult u het Machtigingsformulier contactpersoon Zorg in natura in. U ontvangt van het zorgkantoor bericht als het machtigingsformulier is verwerkt.