Logeeropvang of logeren

Logeeropvang is als u kortdurend ergens anders verblijft dan thuis. Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers, dit noemen we respijtzorg.

Wanneer is er sprake van logeeropvang?

De zorginstelling (aanbieder) waar logeeropvang wordt ingekocht, zorgt voor een beschermende logeerplek. Er moet sprake zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. Samenhangende zorg wil zeggen dat alle zorg wordt gegeven die nodig is om veilig te logeren. Er wordt geen extra zorg, buiten de logeeropvang, ingekocht tijdens het logeren. Ook behoort het schoonmaken van de logeerruimte en het eten en drinken bij het verblijf.

Hoe vaak mag ik logeeropvang inzetten?

Vanuit het pgb kan er per week maximaal 3 etmalen logeeropvang worden ingekocht per week. Op jaarbasis is dit 156 etmalen. De etmalen mogen opgespaard worden binnen het budgetjaar om een langere tijd te gaan logeren.
In de overeenkomst met de zorginstelling (aanbieder) spreekt u het aantal etmalen af. Dit kan ook een langere periode zijn, bijvoorbeeld een weekend of een week. Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk. Vervoer naar logeeropvang komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Bij wie kan ik logeeropvang inkopen?

Logeeropvang koopt u zelf in met een pgb of ontvangt u in Zorg in Natura. Logeeropvang kan niet ingekocht worden bij één zorgverlener (één persoon). De reden hiervan is dat een logeeropvang langer duurt dan 24 uur. Een zorgverleners mag niet zo lang achter elkaar werken. Daarnaast mag logeeropvang maar bij één aanbieder ingekocht worden. Om deze reden kan logeeropvang niet bij twéé zorgverleners ( twéé personen).

Logeren kunt u op 2 manieren inkopen

  1. De zorg wordt ingekocht via Zorg in Natura.
  2. De zorg wordt ingekocht via uw PGB.