Stap 6: Het Bewuste-keuze-gesprek

Een pgb geeft de vrijheid om zelf langdurige zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar het Bewuste-keuze-gesprek dat we bij u thuis voeren.

Wat bespreken we in het Bewuste-keuze-gesprek?

In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb-Wlz past bij uw situatie.

We bespreken:
  • Hoe u de zorg wilt regelen
  • Wie de administratie van uw budget gaat doen
  • Al uw vragen over het pgb-Wlz
  • De rechten en plichten (pdf) die horen bij een pgb-Wlz

Wie zijn er bij dit gesprek?

  • U als budgethouder
  • Uw bewindvoerder, als u die heeft
  • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht is
  • Een zorgconsulent van het Zorgkantoor

Als iemand niet bij het gesprek kan zijn, neem dan contact op met het zorgkantoor.

Wij beoordelen of u een pgb-Wlz krijgt

Wij sturen u binnen 6 weken een toekenningsbeschikking via de post als u een pgb-Wlz krijgt. U krijgt een weigeringsbeschikking via de post als wij u een pgb-Wlz moeten weigeren. Als u geen pgb krijgt komt u wel in aanmerking voor zorg in natura.

U bent het niet eens met de beschikking

Bent u het niet eens met de beschikking van het Zorgkantoor? Dan kunt u binnen 6 weken na afgiftedatum van de beschikking een bezwaarschrift bij het Zorgkantoor indienen.

Lees meer over bewaar maken

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier


Chat nu niet beschikbaar.