Stap 6: Het Bewuste-keuze-gesprek

Een pgb geeft de vrijheid om zelf langdurige zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar het Bewuste-keuze-gesprek dat we bij u thuis voeren.

Wat bespreken we in het Bewuste-keuze-gesprek?

In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb-Wlz past bij uw situatie.

We bespreken:
  • Hoe u de zorg wilt regelen
  • Wie de administratie van uw budget gaat doen
  • Al uw vragen over het pgb-Wlz
  • De rechten en plichten (pdf) die horen bij een pgb-Wlz

Wie zijn er bij dit gesprek?

  • U als budgethouder
  • Uw bewindvoerder, als u die heeft
  • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht is
  • Een zorgconsulent van het Zorgkantoor

Als iemand niet bij het gesprek kan zijn, neem dan contact op met het zorgkantoor.

Wij beoordelen of u een pgb-Wlz krijgt

Wij sturen u binnen 6 weken een toekenningsbeschikking via de post als u een pgb-Wlz krijgt. U krijgt een weigeringsbeschikking via de post als wij u een pgb-Wlz moeten weigeren. Als u geen pgb krijgt komt u wel in aanmerking voor zorg in natura.

U bent het niet eens met de beschikking

Bent u het niet eens met de beschikking van het Zorgkantoor? Dan kunt u binnen 6 weken na afgiftedatum van de beschikking een bezwaarschrift bij het Zorgkantoor indienen.

Lees meer over bewaar maken

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur.

Neem contact op via het contactformulier

Stuur eenvoudig uw documenten:

Naar het contactformulier