Wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp ook zorgverlener

Bij het beheren van het persoonsgebonden budget (pgb) mag iemand anders u helpen. En soms is iemand die u helpt met het pgb-beheer zelfs verplicht. Een wettelijk vertegenwoordiger kan u hierbij helpen. De rechtbank stelt de vertegenwoordiger aan als uw bewindvoerder, mentor of curator. Of u stelt een gewaarborgde hulp aan. Deze persoon helpt u bij het zorgkantoor met het regelen van uw zorg en administratie.

De persoon die uw pgb beheert mag niet zomaar ook uw zorgverlener zijn

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Het is belangrijk dat de beheerder van uw pgb altijd kiest wat het beste is voor u. Zonder dat iets of iemand anders daar invloed op heeft. We noemen die persoon dan ‘onafhankelijk’. De beheerder van uw pgb mag daarom niet ook uw zorgverlener zijn. Anders bepaalt de beheerder van uw pgb zelf of hij/zij goede zorg levert. En hoeveel hij/zij daarvoor betaald krijgt. De beheerder van uw pgb is dan niet onafhankelijk.

Soms mag de beheerder van uw pgb wél uw zorgverlener zijn

In bepaalde situaties mag uw beheerder van uw pgb ook uw zorgverlener zijn:

  • Het gaat om een vader of moeder van een minderjarige budgethouder en deze ouder is de wettelijk vertegenwoordiger. Deze ouder mag zowel het pgb beheren als zorg leveren. Deze taken mogen ook worden voortgezet nadat de budgethouder 18 jaar is geworden.
  • Het gaat om een gewaarborgde hulp die familie is in de 1e of 2e graad. Er kunnen mogelijk extra voorwaarden aan verbonden worden.     

In een aantal situaties mag uw vertegenwoordiger geen zorgverlener zijn:

  • Een professionele wettelijk vertegenwoordiger. Deze persoon mag nooit zorgverlener zijn, bijvoorbeeld een bewindvoerderskantoor.
  • Een gewaarborgde hulp die een 3e of 4e graads familielid is of een bekende.

Met wie het zorgkantoor informatie mag delen?

Het zorgkantoor mag alleen informatie delen met de persoon die het pgb beheert. Zijn allebei de ouders wettelijk vertegenwoordiger? Dan mogen wij alleen informatie delen met de ouder die het pgb beheert. Met de andere ouder mogen wij alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld ziekte) informatie delen. Het zorgkantoor beoordeelt of deze uitzondering gemaakt mag worden.