Wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp ook zorgverlener

Bij het beheren van het persoonsgebonden budget (pgb) mag iemand anders u helpen. En soms is iemand die u helpt met het pgb-beheer zelfs verplicht. Iemand die u helpt mag zijn een wettelijk vertegenwoordiger. Deze persoon is aangesteld door de rechtbank als uw bewindvoerder, mentor of curator. Of een gewaarborgde hulp. Deze persoon helpt u bij het zorgkantoor met het regelen van uw zorg en administratie.

De persoon die uw pgb beheert mag niet zomaar ook uw zorgverlener zijn

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Het is belangrijk dat de persoon die uw pgb-zaken regelt altijd kiest wat het beste is voor u. Zonder dat iets of iemand anders daar invloed op heeft. We noemen die persoon dan ‘onafhankelijk’. De beheerder van uw pgb mag daarom niet ook uw zorgverlener zijn. Anders bepaalt de beheerder van uw pgb zelf of hij/zij goede zorg levert. En hoeveel hij/zij daarvoor betaald krijgt. De beheerder van uw pgb is dan niet onafhankelijk.

Soms mag de beheerder van uw pgb wél uw zorgverlener zijn

U mag de beheerder van uw pgb wel aanmelden als uw zorgverlener, of uw zorgverlener aanmelden als de beheerder van uw pgb als:

  • Het gaat om een vader of moeder van een minderjarige budgethouder en deze ouder is de wettelijk vertegenwoordiger. Deze ouder mag en het pgb beheren en ook zorg leveren. Er zijn geen extra voorwaarden. Of, als:
  • Het gaat om een gewaarborgde hulp die familie is in de 1e of 2e graad, of het gaat om een wettelijk vertegenwoordiger. Maar dan gelden er wel 2 extra voorwaarden. Aan beide voorwaarden moet u zich houden:
    • De beheerder van uw pgb levert maximaal 20 uur per week zorg, wat u betaalt met het pgb. Wij gaan er dan vanuit dat de vergoeding met het pgb dus niet het hoofdinkomen is van de beheerder.
    • U heeft nog een andere zorgverlener die niet binnen uw gezin valt. Dit mag een zorgverlener zijn die u betaalt uit het pgb, of een zorgverlener via Zorg in Natura (ZIN).

Er wordt niet voldaan aan deze 2 voorwaarden

U kijkt dan naar een mogelijkheid om uw pgb anders in te zetten om wel te voldoen aan de voorwaarden. U kiest bijvoorbeeld een andere gewaarborgde hulp of andere zorgverlener. Of u verdeelt uw zorguren anders over uw zorgverleners. Lukt dit niet? Bespreek dan uw situatie met het zorgkantoor. Of bij een Bewuste keuzegesprek met uw consulent.

Met wie het zorgkantoor informatie mag delen?

Het zorgkantoor mag alleen informatie delen met de persoon die het pgb beheert. Zijn allebei de ouders wettelijk vertegenwoordiger? Dan mogen wij alleen informatie delen met de ouder die het pgb beheert. Met de andere ouder mogen wij alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld ziekte) informatie delen. Het zorgkantoor beoordeelt of deze uitzondering gemaakt mag worden.