Meer huishoudelijke hulp

U krijgt een budget van € 3.417 voor huishoudelijke hulp. Met dit budget kunt u huishoudelijke hulp inkopen. Misschien heeft u meer hulp nodig dan u met dit budget kunt inkopen.

Wat is huishoudelijke hulp?

Met huishoudelijke hulp bedoelen we het ondersteunen of het overnemen van huishoudelijke taken. Dit gebeurt bij klanten die door hun ziekte of beperking het huishouden niet meer (helemaal) zelf kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijden klaarmaken. Huishoudelijke hulp wordt ook wel schoonmaken of schoonhouden van de woning genoemd.

U kunt budget gebruiken dat nog over is

Heeft u nog budget over wat u niet aan andere zorg besteedt? U kunt dit budget ook gebruiken om extra uren huishoudelijke hulp in te kopen.