Beschikking subsidievaststelling

Na elk jaar krijgt u van ons een beschikking subsidievaststelling. Dat is de brief waarin we de hoogte van uw pgb-Wlz definitief vaststellen. Dit doen we aan de hand van het toegekende budget en uitbetaalde declaraties.

Stuur uw declaraties over het vorige subsidiejaar op tijd op

Uw declaraties over het vorige subsidiejaar stuurt u naar de SVB. Doe dit uiterlijk vóór 1 april. Dan weet u zeker dat alle betalingen die de SVB voor u heeft gedaan, in de subsidievaststelling worden meegenomen.