Toegankelijkheid

Veel Nederlanders hebben 1 of meerdere beperkingen. Het is belangrijk dat onze online informatie en dienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan mensen die blind of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, maar ook motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. Zilveren Kruis Zorgkantoor probeert daarom alle online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit moeten wij ook van de overheid.

Verklaring

In de verklaring staat of onze website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen wij nemen om toegankelijkheid te borgen.

Bekijk de volledige verklaring in het register van toegankelijkheidsverklaringen

Status

De website van Zilveren Kruis Zorgkantoor voldoet gedeeltelijk. Volg de link voor een volledig toegankelijke versie van de status.