Bezwaar maken tegen een beslissing van het Zorgkantoor

Bent u het niet eens met een beslissing van het Zorgkantoor? Dan kunt u op deze pagina bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de beslissing. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.
 
sfsprod495_inp3
De naam van de beschikking betreft het onderwerp van de brief waartegen u bezwaar maakt.U heeft nog geen naam ingevuld
    De datum van de beschikking betreft de datum van de brief waartegen u bezwaar maakt.U heeft nog geen datum ingevuld
      Ik dien bezwaar in namens*
      U heeft nog geen keuze gemaakt