Bezwaar maken tegen een beslissing van het Zorgkantoor

Bent u het niet eens met een beslissing van het Zorgkantoor? Dan kunt u op deze pagina bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de beslissing. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.
 
ac87a1aedb3449a287cd125c1737f187_inp1
U heeft nog geen naam ingevuld
U heeft nog geen datum ingevuld
Ik dien bezwaar in namens*
U heeft nog geen keuze gemaakt

Zorg ervoor dat de bijlage voldoet aan de volgende eisen:

  • Het bestand heeft als extensie doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg of png
  • U voegt maximaal 20 MB toe. Moet u meerdere bestanden uploaden in het formulier? Dan mogen de bestanden samen niet meer dan 20 MB zijn.

Wij hebben uw bezwaarschrift nodig

Upload hieronder uw bezwaarschrift. Zorg dat uw bezwaar schriftelijk ondertekend is (een fysieke handtekening).
U heeft nog geen bezwaarschrift toegevoegd

U heeft recht op een hoorzitting

Op de bezwaarprocedure is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. U krijgt de mogelijkheid het bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U bent dit niet verplicht.
Wilt u gehoord worden over uw bezwaar?*
U heeft nog geen keuze gemaakt