Machtiging voor uitgebreide preventieve en restauratieve zorg jeugd vanaf 1 januari 2023

Het betaalbaar houden van de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met dat in gedachte is het in ieders belang dat de inhoud van het pakket mondzorg in de basisverzekering tenminste in stand blijft. En dat de beschikbare middelen goed worden besteed. Daarom kijken we samen met zorgaanbieders hoe we zaken kunnen verbeteren en hoe we kunnen aansluiten bij de uitgangspunten van passende zorg. Dat een behandeling voor onze verzekerden, uw patiƫnten, zo effectief mogelijk is en dat de middelen die daarvoor nodig zijn, worden verantwoord. Om achteraf problemen te voorkomen hebben we een aantal normen bepaald waarboven het aanvragen van een machtiging vooraf nodig is. We hebben deze normen besproken met de KNMT en afgesproken dat we deze het komende jaar samen volgen en evalueren.

Voor deze behandelingen vraagt u een machtiging aan

Preventieve voorlichting (M01 en/of M02)

  • als uw patiënt meer dan 1 uur per jaar preventieve voorlichting nodig heeft

Gebitsreiniging (M03)

  • als uw patiënt meer dan 30 minuten gebitsreiniging per dag nodig heeft
  • als uw patiënt meer dan 1,5 uur gebitsreiniging per jaar nodig heeft

Sealen (V30/V35)

  • voor het sealen van melkelementen
  • voor het sealen van meer dan 8 blijvende elementen per jaar

Vullingen (V71 t/m 74, V81 t/m 84, V91 t/m 94)

  • voor het plaatsen van meer dan 6 vullingen per dag
  • voor het plaatsen van meer dan 10 vullingen per jaar.

Met een jaar wordt 365 dagen bedoeld.

Wilt u de aanvraag onderbouwen waarom meer zorg nodig is?

Daarmee geeft u ons inzicht of het om passende zorg gaat volgens de KIMO-richtlijn mondzorg voor jeugdigen.

Vraag een machtiging snel en makkelijk digitaal aan via VECOZO

Heeft u geen overeenkomst met VECOZO voor de AGB-code van uw praktijk? Op het Machtigingenportaal leest u hoe u hier gebruik van maakt. En dat u ten minste één persoonlijk certificaat nodig heeft.

Gebruik VECOZO-formulier M22 – Vergoedingen BV Jeugd conform polisvoorwaarden

Dit formulier is speciaal voor zorg onder artikel 2.7 lid 4 van het Besluit zorgverzekering. Oftewel zorg die valt onder het reguliere pakket van de jeugd. Goed om te weten! Met dit formulier voorkomt u dat we onnodig extra informatie opvragen.

U vindt alle behandelingen waarvoor een machtiging nodig is in 1 overzicht

Zo geldt al een machtiging voor meer dan 2 fluoridebehandelingen, een kaakoverzichtsfoto (X21) en autotransplantaten. En voor behandelingen die vallen onder de regeling fronttandvervanging en de bijzondere tandheelkunde. De te gebruiken VECOZO-formulieren vindt u in ons machtigingenbeleid mondzorg 2023.

Bekijk het machtigingenbeleid mondzorg 2023 (pdf)

Heeft u vragen over machtigingen?

We helpen u graag! U leest op onze contactpagina hoe u ons bereikt.